Take a fresh look at your lifestyle.

Zdění na pěnu: Oblíbená metoda při stavbě obvodových a vnitřních zdí

Při stavbě rodinného domu už dávno nemusíte používat cihly v kombinaci s maltou. Vyzkoušejte zdicí polyuretanovou pěnu, která získává coby spojovací materiál stále větší oblibu. Jak tedy zdění na pěnu probíhá a do jakých teplot můžete zdicí pěnu používat?

Zdění na pěnu neboli suché lepení

Stále více stavebníků používá při stavbě zdí z tradičních cihelných bloků tzv. zdění na pěnu. Tato technologie, která spočívá ve spojování cihel zdicí pěnou, je označována jako suché lepení.

Výrazná úspora času

Zdění na pěnu má oproti zdění maltou spoustu výhod. Při stavbě domu vám zajistí hlavně velkou úsporu času. Zdicí pěnu v dóze máte totiž připravenou ihned k použití a nemusíte ji tedy složitě míchat. Zdicí pěnu na cihly nanášíte rovnou prostřednictvím aplikační pistole připojené k dóze. K použití pěny už dále nepotřebujete další náčiní.

Před samotnou prací se zdicí pěnou nejprve dvacetkrát protřepte dózou, poté na ni našroubujte aplikační pistoli. Právě aplikační pistolí a také regulačním šroubem můžete při nanášení určovat přesné množství zdicí pěny. Návod, jak postupovat, najdete také na etiketě umístěné na dóze pěny.

Víte, že? Použití zdicí pěny vám zaručí kratší dobu výstavby. Oproti zdění maltou jde až o 35procentní úsporu pracovní doby.

Zdění na pěnu a venkovní teplota

Svůj dům můžete technikou zdění na pěnu stavět klidně v průběhu celého roku. Zdicí polyuretanová pěna má tu vlastnost, že ji můžete používat až do venkovních teplot -5 stupňů Celsia. Vyhněte se ale příliš větrnému počasí.

Nanášení zdicí pěny

Při stavbě vnějších a vnitřních zdí můžete zdicí pěnu používat několika způsoby. Podle šířky zdiva ji na cihly podélně aplikujte ve dvou nebo čtyřech pásech. Každý z pásů by měl mít průměr zhruba 3 centimetry. Pásy by měly být přitom umístěny zhruba 5 centimetrů od okraje cihly.

Někteří stavebníci zase doporučují, abyste zdicí pěnu na cihlu nastříkali tak, aby vytvořila velké písmeno H. Na cihlu s pruhy zdicí pěny následně položte cihlu další, a to nejpozději do 3 minut od aplikace pěny. Polyuretanová pěna následně expanduje, a dostanete se tak i do dutin jednotlivých cihel, které pevně spojí.

Tip: Aby se cihly prostřednictvím zdicí pěny pevně propojily, korigujte jejich správné uložení tak, že na vrchní cihlu poklepete gumovým kladívkem.

Nevýhody zdění na pěnu

Řekli jsme si výhody zdění na pěnu, ovšem měli byste znát i jeho několik nevýhod. Práce se zdicí pěnu není vhodná pro začátečníky, neboť vyžaduje určitou zručnost. Se zdicí pěnou byste rovněž neměli pracovat při větrném počasí a při teplotách nižších než -5 stupňů Celsia. Tyto přírodní podmínky totiž negativně ovlivňují pevnost a přesnost spojů.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.