Take a fresh look at your lifestyle.

Založení ovocné stěny

Máte menší zahrádku, a přesto si chcete vypěstovat vlastní chutné ovoce? V tom případě si na zahradě vytvořte ovocnou stěnu, díky které budete moci například chutná jablka sklízet rovnou ze země, navíc se budete moci opticky oddělit od sousedů. K vytvarování ovocných stěn se používá několik základních druhů řezů. Pojďme si ukázat, které to jsou.

Základní pravidla pro založení ovocné stěny

I když se výška ovocných stěn může lišit, končí většinou ve výšce 2,3 m. Díky tomu je možno sklízet plody a provádět řez stromů bez použití žebříku.

  • Pro založení ovocné stěny se používají stromy se slabými nebo středně silnými podnožemi. Od toho se odvíjí slabší růst ovocných stromů.
  • Tento způsob pěstování ovoce také umožňuje výsadbu na kratší vzdálenost stromů od sebe v řadě.
  • Velkou roli hraje výběr odrůd. Stromek totiž musí nést ovoce na krátkých plodonosný větvích.
  • Při výsadbě se nejlépe osvědčilo zvolit směr řad sever – jih. Stromy tak budou rovnoměrně osvětleny z obou stran.
  • Stromky na slabších podnožích mívají relativně malý kořenový systém, proto potřebují dobré půdní podmínky. Jednou z těchto podmínek je volná, nezatravněná půda v jejich okolí.

K nejběžněji používaným tvarům při zakládání ovocných stěn patří volně rostoucí palmety – například Ruzyňská palmeta. Tyto palmety nevyžadují žádnou oporu. Opěrnou konstrukci naopak potřebuje italská palmeta nebo štíhlé vřeteno.

Ovocná stěna pro zkušené pěstitele –  tvar štíhlé vřeteno

Štíhlé vřeteno –  úzký tvar na zakrslé podnoži. Kmínek je vysoký 40 až 60 cm. Nutná je opora kmene. Štíhlé vřeteno je náročné na řez a pečlivé ošetření. Stromky je možno sázet 1 až 1,5 m od sebe. Vzhledem k tomu, že stromy rostou na zakrslých podnožích, nemusíte mít žádné obavy, že by se vám při správném řezu rozrostly do velké výšky.

Tvar italská palmeta

Tento způsob pěstování ovocné stěny vychází ze šikmo rostoucích ramen do úhlu 45 stupňů. To umožňuje jejich postupné prodlužování. Vzhledem k tomu, že vrchol větví směřuje stále vzhůru, mohou větve neustále růst. Spodní větve je však třeba udržovat delší než větve ve vyšších patrech. Jedině tak k nim bude dostatečně pronikat světlo. Italská palmeta znamená pěstování stromků na dvě postranní ramena, která se ohýbají do určeného úhlu. Terminál se nechává růst kolmo nahoru. Jakmile stromek dosáhne požadované výše, je třeba ohnout terminál do vodorovné polohy. Tak se ukončí jeho růst.

Tvar ruzyňská palmeta

Při tomto způsobu pěstování ovocné stěny je třeba ohýbat kosterní větve do oblouku. Nový terminál vyroste v místě ohybu, tedy v místě, kde se vyskytují nejvyšší pupeny výhonu.

Můžete se rozhodnout, zda

  • použijete opěrnou konstrukci, k níž budete větve ohýbat;
  • dáte přednost ohýbání větví jejich zatížením, případně vyvazováním ke kolíku.
  • budete větve vyvazovat k nižším, už zapěstovaným větvím.

Udržovací řez je v tomto případě jednoduchý – stačí zkracovat postranní výhony. V případě husté koruny je třeba výhony odstranit.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.