Take a fresh look at your lifestyle.

Vklad, zápis do katastru nemovitostí

Již koncem minulého roku jsme zaregistrovali, že katastr nemovitostí a většinu úkonů s ním spojených čekají změny. Na úřadech se tvořili dlouhé fronty, lidé se snažili před novým rokem stihnout veškeré zápisy. Téměř půl roku od novely je na katastru snad relativně klid. Kupujete byt, stavíte dům, rekreační objekt, chcete zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo? Pak vás cesta na katastrální úřad nemine, a to za účelem podání návrhu na vklad. Jak zápis do katastru probíhá a co musíte doložit?

Co se zapisuje vkladem do katastru?

Od ledna 2014 se vkladem zapisuje do katastru nemovitostí vznik, zánik či změna věcného práva (vlastnické, zástavní, věcné břemeno, předkupní právo), dále výhrady práva zpětného prodeje či odkupu,  nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka či pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka a další.

V roce 2013 se vkladem zapisoval pouze vznik, na změny či zániky těchto práv existoval zápis nebo poznámka do katastru.

Náležitosti potřebné k zápisu

Chystáte se na katastrální úřad podat návrh na vklad, ale nevíte, co vše musíte doložit? Samozřejmě záleží na konkrétní situaci, kterou jdete řešit, platí však, že musíte mít:

zaplacen správní poplatek 1000 Kč (za každý návrh na vklad)

– správně vyplněný stanovený formulář

vkladovou listinu (1 ks), na jejímž základě zápis proběhne (kupní smlouva, předkupní sml. apod)

Jak postupuje katastrální úřad?

Poté, co na katastr podáte návrh na vklad, je úřad povinen informovat osoby, kterých se na základě nového vkladu tato změna dotkne. Oznámení lze provést poštou skrze doporučený dopis, přes datovou schránku, nebo, na základně vaší žádosti, také pomocí mobilního telefonu či emailu.

Následně po uplynutí lhůty 20 dnů od informování výše uvedených osob rozhodne o povolení / zamítnutí návrhu na vklad. Toto rozhodnutí pak musí navrhovateli neprodleně oznámit, nejčastěji poštou na adresu uvedenou v návrhu. Pokud byl návrh zamítnut, můžete do 30 dnů od tohoto rozhodnutí podat žalobu.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.