Take a fresh look at your lifestyle.

Věcné břemeno – zřizování a provozování vedení

Díky věcnému břemenu může oprávněná osoba využívat určitou část užitné hodnoty cizí věci. Vlastník takové věci má pak věcným břemenem omezené vlastnické právo. Co vše tedy může s nemovitostí dělat a čeho se naopak musí vyvarovat? Z jakých důvodů věcné břemeno vzniká nebo jak se zřizuje? To jsou nejčastější otázky k této problematice, které naše čtenáře zajímají.

Problematiku věcných břemen upravuje občanský zákoník. Věcná břemena se rozlišují na služebnosti a reálná břemena. Pro majitele věci to vždy znamená, že musí něco dát, konat, trpět nebo se něčeho zdržet – podle typu majetku, k němuž se věcné břemeno váže.

Co byste měli vědět o věcném břemenu

věcné břemenoCo to znamená „věcné břemeno“? Jaká je jeho definice? Podstatou věcného břemene je, že vždy zatěžuje vlastníka nemovitosti, jehož vlastnické právo je tak omezeno. Může se jednat například o to, že musíte trpět chůzi souseda na vaší cestě, musíte mít výšku plotu v určité maximální hodnotě nebo poskytovat dané osobě peněžitou či naturální dávku. Charakter věcných břemen je velmi rozmanitý. Mají však společné to, že omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch konkrétní osoby.

Věcné břemeno se řadí mezi věcná práva a vždy se tedy pojí s nemovitými věcmi, nikoliv s lidmi. Pokud například zemřete a vaši nemovitost někdo zdědí, nebo ji prodáte jiné osobě, tak ji postupujete a prodáváte s věcným břemenem. To zůstává nezměněno a výrazně se tak může podepsat na hodnotě vaší nemovitosti (samozřejmě v negativním slova smyslu).

Jak se břemeno zřizuje

Věcné břemeno vzniká písemnou smlouvou, závětí ve spojení s výsledky řízení o dědictví, rozhodnutím orgánu, ze zákona nebo výkonem práva.

Smlouva o věcném břemenu musí mít vždy písemnou formu, jinak je neplatná. Musí také obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, které blíže definuje občanský zákoník. Například musí podrobně a přesně vymezovat rozsah věcného břemena a také obsahovat informace o všech dotčených subjektech.

Věcné břemeno může vzejít také z dědického řízení. V případě, že je nemovitost odkázána dědicům spolu se zřízením věcného břemene ve prospěch jiného dědice, který tuto nemovitost sice nedědí, ale může ji dokonce svého života bezplatně využívat.

U některých typů nemovitostí vzniká břemeno ze zákona – jedná se o různé účelové stavby, příjezdové cesty atd.

Proč si dát pozor na věcné břemeno

Většině lidí není problematika věcných břemen příliš známá. O to větší pozor byste si na ně měli dát. Pokud například kupujete nemovitost a je u ní uvedeno věcné břemeno, ještě si nabídku důkladně prostudujte, abyste věděli, čím je vámi vybraný dům zatížen. Lehce byste tak mohli koupit nemovitost, ve které už někdo bydlí. Z minulosti jsou známé různé případy, které pro nové majitele mnohdy neskončily dobře.

Informace o věcném břemeni naleznete v katastru nemovitostí, konkrétně na výpisu z vlasteneckého listu.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.