Take a fresh look at your lifestyle.

Síran draselný – použití

Ať už jste začínající zahrádkáři nebo zkušený pěstitelé, možná jste se už sekali s pojmem síran draselný. Obvykle se pro zahrádkářské účely vyskytuje v plastových pytlech různé váhy, které jsou nabízeny v potřebách pro pěstitele. Síran draselný tak v takové podobě slouží jako průmyslové hnojivo, které má celou řadu využití a samozřejmě i výhod.

Síran draselný

Síran draselný má chemické označení K2SO4. První zmínky o něm jsou známy již ze 14. století, v 17. století byl často označován také jako arcanuni nebo sal duplicatum, protože obsahuje složky kyselé a alkalické soli. V bezvodém složení má tvar kosočtvercových krystalů, charakteristických velkou tvrdostí a hořkoslanou chutí. Jeho základním využitím v dnešní době je především jako hnojivo, a to pro jeho převážně pozitivní vlastnosti.

Výhody síranu draselného

Jak vyplývá z názvu obsahem hnojiva jsou prvky síry a ve vodě rozpustného oxidu draslíku, současně minimální obsah chloru. Draslík je prvek, který je pro správný růst a vývoj rostlin naprosto zásadní. Další výhodou je jeho snadné použití, neboť je na trh dodáván již v upravené podobě, a aplikuje se tak přímo do půdy.

Hnojivo

Toto hnojivo se produkuje ve formě malých granulí nebo prášku v bílé případně našedlé barvě. Jedná se o kvalitní produkt pro zušlechťování půdy, který je ideální pro nejrůznější typy rostlin, a také pro ty, které běžně trpí přítomností chlóru. Jeho typickou vlastností je podpora růstu, ale také vyšší tvorba cukru v plodech nebo zvýšená klíčivost zasetých semen.

Využití hnojiva

Průmyslový síran draselný se může využívat prakticky pro všechny druhy rostlin. Působí velmi dobře na vyzrávání rostlin i jejich zesílení. Hnojí se jím:

·       zelenina,

·       chmel,

·       vinná réva,

·       brambory,

·       ovocné dřeviny,

·       luštěniny,

·       běžně také okrasné rostliny a květiny.

Kolik granulátu použít

Dávkování určuje výrobce na obalu výrobku, obvykle se jedná o rozmezí 200–700 g/10 m2 podle konkrétního druhu rostliny, například:

·       vinná réva a ovocné stromy: 200–400 g/10 m2,

·       hrách a fazole: 200-250 g/10 m2,

·       plodová zelenina: 300-400 g/10 m2,

·       brambory: 500-700 g/10 m2,

·       cibule a česnek: 200-250 g/10 m2,

·       jahody: 150-300 g/10 m2 atd.

Jahody

Kdy hnojit?

Síran draselný se jako tak zvané univerzální minerální hnojivo využívá k základnímu, tedy podkladovému hnojení. Je možné ho využít na podzim po sklizni, ale také před začátkem pěstování, tedy v časných jarních měsících. Aplikuje se přímo na půdu například pomocí lopatky nebo rozhozením daného množství rovnoměrně po ploše rukou, vhodné je využívat ochranné rukavice. K zapracování do půdy dochází působením běžného počasí, kdy vlhkost hnojivo přirozeně rozpustí.

Nevýhody síranu draselného

Vzhledem k tomu, že se jedná o průmyslové hnojivo, můžete se setkat i s určitými nevýhodami. Jendou z nich je například přehnojení. Je třeba důsledně dbát na doporučené dávkování, aby se přebytek hnojiva nedostal do spodních vod nebo při dlouhodobém využívání neměnil kvalitu půdy. Je dobré proto sezónně střídat s jinými typy hnojiv, například přírodními.

Typy síranu draselného na trhu

V nabídce se můžete setkat s různými typy hnojiv, které jsou určeny pro konkrétní rostliny. Kromě tedy již zmiňovaného univerzálního složení, které se hodí současně pro větší počet druhů rostlin a prakticky může pokrýt celou vaši produkci, se můžete setkat i s hnojivem určeným podle konkrétního typu pěstování. Například tedy přímo na cibuloviny, na zeleninu, okrasné květiny apod.

Síran draselný jako hnojivo je zahrádkáři hodně využíváno. Jedná se o kvalitní produkt, který pomáhá navyšovat sklizeň i zdraví rostlin. Za zmínku stojí také jeho pozitivní vliv na vodní režim rostlin a jejich zvýšenou odolnost proti mrazu.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.