Take a fresh look at your lifestyle.

Senáž

O senáži se často mluví také jako o silážovaném senu. Z toho je zřejmé, že senáž je trochu jako seno a trochu jako siláž. Lépe řečeno, senáž je zajímavá varianta k senu a siláži. Tato forma objemového krmiva, tedy senáž, je vynikající zejména pro malé přežvýkavce – ovce a kozy. Senáž je rovněž perfektním krmivem pro koně. Aby bylo senážování úspěšné, je třeba optimálně zvládnout nejen vlastní sklizeň, ale také uložení objemného materiálu a jeho konzervaci.

Senáž

Zabalená senáž

Senážování je konzervování předsušeného nebo značně zavadlého krmiva bílkovinné povahy, které obsahuje 40 – 55% sušiny. Senáž je velmi kvalitní objemové krmivo, které má asi poloviční výživnou hodnotu sena
Celý průběh sklizně pícnin musí být přizpůsoben požadavkům na kvalitativní i kvantitativní vlastnosti krmiva vyráběného senážovaním. Základem je zajištění anaerobních podmínek, kdy roli přirozeného konzervantu plní hlavně oxid uhličitý a kyselina mléčná

Neméně důležité je ve fázi spotřeby senáže na krmení dodržet správné zásady při odebírání a dávkování takto vyrobeného objemového krmiva.

  • Zkrmování senáže vysoké kvality je prvním předpokladem pro dosažení vysoké produkce mléka a masa. 
  • Senáž má nižší kyselost než siláž
  • Základním předpokladem úspěšného senážování je vhodný způsob uskladnění, který zamezuje přístupu vzduchu do krmiva a je vodotěsný
  • Šťávy ze senážní hmoty nesmí unikat do okolního prostředí! Principiálně by se u balíků senáže mělo dbát zvláště na velké zhutnění a následné ovinutí  6 – 8 vrstvami fólie.

Seno vs senáž vs  siláž

Výroba kvalitního sena závisí nejenom na kvalitě výchozího materiálu, ale také na povětrnostních podmínkách. Seno by při uskladnění mělo mít obsah sušiny minimálně 85 %, aby se předešlo vzniku plísní a zabránilo často jeho velmi nebezpečnému zahřívání. 
Výhodou senáže přitom je, že doba schnutí na poli se zkracuje a tím se snižují rizika spojená s počasím. A tak by výroba senáže neměla být v žádném případě podceňována. 
Při výrobě silážovaného sena se často používají zásoby polní trávy. Ty jsou zvláště pro koně velmi dobře stravitelné. V kombinaci s metodou senáže se navíc dosahuje nízkých obsahů fruktanů, což má pozitivní vliv na trávení zvířat.
Senáž se od konvenční siláže liší vyšším obsahem sušiny. Senáž musí mít obsah sušiny přes 50 %, zatímco u normální siláže je to jen mezi 30 a 40 %.

Operace senážování

Mezi jednotlivé operace senážování patří sečení, obracení, shrnování, sběr, odvoz, uložení a konzervace sklizených pícnin.
Jen málokterá činnost na farmě vyžaduje tolik týmové práce, pracovního nasazení a správného odhadu jako výroba senáže. Velmi totiž záleží na tom

  • v jaké vegetační fázi se pícnina poseká, 
  • jak rychle zavadne na patřičnou sušinu, 
  • jak kvalitně se zpracuje a upěchuje,
  • jak dobře se izoluje od vnějšího prostředí.

Ať se vám letošní výroba senáže vydaří!

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.