Take a fresh look at your lifestyle.

Sámování prken

Práce se dřevem je náročná především na vybavení odpovídajícím zařízením. Chcete-li se věnovat zpracovávání dřeva na kutilské úrovni, nebo byste rádi začali vyrábět svůj vlastní nábytek či jen plánujete ve svém rodinném domku řadu věcí vybudovat a opravovat sami, rozhodně se bez nějakého zařízení v této kategorii neobejdete. Základním úkonem při přípravě stavebního dřeva, je jeho omítání jinak označováno také jako sámování. O co se jedná?

Druhy řeziva pro stavební účely

Stavební řezivo se obvykle používá pro budování plošných a prostorových konstrukcí (zpravidla nosných). K tomuto účelu se řezivo upravuje tak, aby bylo možné u něj dosáhnout pravidelného tvaru a přesných rozměrů. Podle stupně opracování v tomto směru rozeznáváme hned několik druhů řeziva zahrnujících kulatinu, a dále řezivo částečně nebo zcela hraněné, tzn. nadělené z kulatiny obvykle podélným řezem. Tímto způsobem mohou vzniknout různé prvky, které jsou označovány jako omítané, a podle tvaru se dále člení na prvky deskové, hraněné a polohraněné. Prkna se řadí do první zmíněné kategorie a aby bylo možné je jako stavební prvek s jednoznačnými rozměry použít, musí se po seříznutí do deskového tvaru osámovat.

Deskové řezivo

Hraněné prvky (jako jsou hranoly nebo lišty) se od deskového liší specifickým tvarem a také způsobem výroby, jejich specifika se obecně odvíjí od tvaru a plochy průřezu. Deskové prvky jsou takové, které mají tloušťku do 100 mm a šířka je dosahuje menšího rozměru, než je dvojnásobek tloušťky. Rozlišovány jsou desky omítané a neomítané, přičemž neomítané jsou obecně označovány jako krajiny (na jedné straně má neosámovaný povrch), omítané pak jako:

–       prkna – s tloušťkou do 40 mm

–       fošny – s tloušťkou od 40 do 100 mm

Jak prkna, tak fošny se používají pro klasické dřevěné konstrukce ve stavebnictví (podlahy, krovy apod.) a pak také v nábytkářství, kde tvoří prakticky základní dřevěný materiál.

Omítání, resp. sámování prken

Sámování prken je v podstatě úkon, při kterém dochází k odstranění zaoblených částí, které deformují jeho pravidelný tvar (omítané nebo sámované řezivo je jednoduše takové, které má na obou stranách pravidelné zakončení). K tomuto úkonu se v běžných provozech používá tzv. sámovací (omítací, formátovací) pila. Jedná se komplexní zařízení s podpůrným stolkem a řezným (pilovým) kotoučem, přičemž jsou využívány dva základní typy – s pohybujícím se kotoučem a s mechanismem pro posuv řeziva. Jelikož se jedná o poměrně vysokou investici, vyplatí se sámovací pilu pořídit především těm, kdo se dřevem pracují pravidelně a potřebují si jej pro další potřeby připravovat. V případě jednorázových projektů můžete prkna osámovat běžnou stolní nebo okružní pilou, je však potřeba si dávat pozor, abyste řez vedli opravdu rovně.

Prkno

Jak sámovat prkna bez sámovací pily

Pokud se do sámování chcete pustit tzv. na koleni a máte k dispozici stolní pilu (cirkulárku) na běžné řezání palivového dříví, nebo ruční okružní pilu, je potřeba před zahájením praví vše důkladně připravit. V obou případech je vhodné si na neomítaném prkně vyměřit, kudy řez povedete tak, aby byla oblina dokonale označena. Kratší prkna se vám pravděpodobně podaří osámovat bez vodící lišty, i delších kusů je vhodné k řezivu lištu raději upevnit. Sámování na stolní pile pak probíhá takto:

1.    Na prkno, které má být sámováno, upevníme vodící lištu (tedy rovně uřezané prkno či lať), obvykle stačí pomocí dvou vrutů. Při osazování lišty je potřeba si dávat pozor na tvar průřezu – pokud je prohnutý, je vhodné lištu upevnit na vyboulenou stranu.

2.    Po spuštění pily prkno postupně posouváme tak, aby lišta přiléhala k pravítku pily – po celou dobu řezání je nutné zajistit, že prkno zůstává zarovnané.

3.    Po odřezání odšroubujte lištu.

Při řezání pomocí ruční okružní pily je postup obdobný, je ovšem nutné zajistit správný podklad a prkno před sámováním dostatečně upevnit. Pilu pak po prknu posouváme podle vodicí lišty.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.