Take a fresh look at your lifestyle.

Šalování věnce

Při stavbě dobu se nikdy neobejdete bez šalování. Touto technikou se betonují základy, staví základové desky, schodiště nebo stropy. Využijete ji i při stavbě pozedního ztužujícího věnce. Co si tedy pod šalováním věnce představit a jakým způsobem probíhá?

Šalování a šalunk: Co to znamená?

Výraz šalování je odvozen z německého slova die Schalung, což znamená bednění. Důležitým materiálem při šalování věnce je beton. A právě, abyste při stavbě betonové konstrukce dosáhli požadovaného tvaru, musíte beton odlévat do tzv. šalunku, což je slangový výraz pro bednění.

Věnec: Nezbytná konstrukce každé stavby

Pod pojmem věnec si zase představte vodorovnou konstrukci, která by měla být součástí obvodových nosných stěn každé stavby. Tato konstrukce je určena ke zvýšení prostorové tuhosti, neboť zachycuje vodorovné namáhání stavby způsobené otřesy nebo větrem.

Věnce by přitom měly být součástí každého podlaží, umísťují se do úrovně stropu a pod pozednici. Věnce coby vodorovné konstrukce jsou:

  • nejčastěji železobetonové,
  • dále železobetonové prefabrikované
  • a případně ocelové.

Základní materiál k šalování věnce

Šalunk neboli bednění musíte vyrobit právě i při stavbě železobetonového věnce. Co je základním materiálem při šalování věnce? Jednoznačně dřevo! K šalování věnce tedy můžete použít dřevěné desky, fošny a prkna, nebo případně cementotřískové desky, a vytvořit tak klasické dřevěné bednění.

Ztracené bednění

Při šalování věnce se mluví o tzv. ztraceném bednění. Pro odlévání betonu vlastně vytváříte ztracený šalunk neboli ztracené bednění, které bude už navždy součástí betonové konstrukce. Ztracené bednění umístěné ve věnci má tedy také velmi důležitý vliv na celkovou životnost stavby.

Postup při šalování věnce

Jak při šalování věnce postupovat? Příprava železobetonového věnce je v kostce následující: Desky coby základní materiál připevněte prostřednictvím skob na stěnu. Desky, které jsou naproti sobě pak vzájemně spojte radlovacím drátem. Vytvořili jste tak šalunk neboli bednění věnce. Do něj vložte v předepsaných vzdálenostech svázanou výztuž neboli armakoš, kterou v připraveném bednění zabetonujte.

Dřevěné bednění vs. věncové tvárnice

Klasické dřevěné bednění má tu výhodu, že je naprosto variabilní, a může tedy mít jakýkoliv tvar. Má ovšem i svoje nevýhody, a to náročnost na přípravu a vyšší cenu. Z toho důvodu řada stavebníků při tvorbě ztraceného bednění používá tzv. věncové tvárnice vyrobené z keramické hlíny, porobetonu či betonu.

Věncové tvárnice jsou vlastně systémovým, průmyslově vyráběným bedněním. Zaručí vám delší životnost stavby, zkrátí pracovní čas při šalování věnce, zajistí jednotlivý povrch a jsou také levnější.

I věncové, průmyslově vyráběné tvárnice mají svá negativa: Při stavbě ztraceného bednění nejsou tolik variabilní, jako je tomu u dřeva.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.