Take a fresh look at your lifestyle.

Roubování švestek

Každý, kdo pěstuje ovocné stromy, touží mít na své zahradě co nejlepší odrůdy. Není třeba hned likvidovat staré stromy a vysazovat nové. Jednou z možností, jak se dopracovat požadovaných odrůd, je roubování. I v případě švestek, velice oblíbených ovocných stromů, je možné pěstovat kvalitní odrůdy, aniž by bylo nutné vysazovat nové stromy. Stačí je prostě přeroubovat. Jak tedy na roubování švestek?

Proč přikročit k roubování švestek

K roubování stromů na zahradě se hodí zejména starší, ale zdravé stromy. Může jít o

 • stromy, které nejsou příliš plodné;
 • stromy, které nenesou kvalitní ovoce.

Pokud jde o švestky, doporučení zkušených pěstitelů říká, že k roubování švestek se nehodí stromy starší více než 10 let. Volte tedy k roubování stromy mladší.

Zásady správného roubování švestek

Pro úspěšné roubování a požadovaný efekt roubování je třeba znát a dodržet zásady správného roubování. Pokud jde o švestky, dodržte následující postup:

Odebírání roubů

Rouby odebírejte nejlépe v lednu. V tomto období nehrozí, že budou narašené. Narašené rouby by totiž po na roubování uschly. Rouby odebírejte z vyšších pater korun, nejlépe z jižní strany. Dbejte na to, aby výhony, které budete odebírat, byly dostatečně silné. Délku roubů volte podle množství pupenů. Doporučuje se 4 až 8 pupenů.

Uchovávání roubů

Odebrané rouby švestek je třeba správně uchovat až do doby roubování. Nejlépe jim bude vyhovovat teplota 3 až 5 °C. Proto se jako ideální místo pro jejich uchování je v kvalitní sklep nebo lednička. Samozřejmě není možné do sklepa nebo ledničky rouby uložit jen tak volně.

 • Nejlépe jim bude, když budou zabalené v novinách (lednice). Rouby zabalené v novinách a uložené v ledničce ještě vsuňte do navlhčeného igelitového sáčku.
 • Rouby mohou být také uložené v pilinách (sklep). I ve sklepě je třeba piliny občas navlhčit.

Příprava podnože

Podnož, na kterou budete roubovat, musí být stará minimálně jeden rok a musí být velmi dobře zakořeněná. Stromek, který vám bude sloužit jako podnož pro vaše roubování, seřízněte již v zimě. A to i v případě, že budete roubovat až na jaře. Důležité je, aby seříznuté větve, které budete připravovat pro roubování, byly v jedné rovině.

Volba metody roubování

Před vlastním roubováním je třeba zvolit nejvhodnější metodu.

 • Pokud bude mít podnož i roub stejnou tloušťku, upřednostněte roubování kopulací. V tomto případě se roubování provádí v březnu.
 • V případě, že bude roub tenčí než podnož, zvolte roubování do boku.
 • V obou případech se můžete rozhodnout pro roubování za kůru. Tímto způsobem probuďte v květnu až červnu.

Roubování kopulací

Ze všech uvedených způsobů se pro švestky nejlépe hodí roubování kopulací. Tento způsob většinou garantuje, že se rouby správně ujmou. Aby tomu tak bylo, je třeba roubovat na jednoletý výhon, který bude silný alespoň jako tužka.

Roubování kopulací – postup

 1. Udělejte šikmý řez na výhonu oproti pupenu.
 2. Přiložte roub na výhon, dejte si záležet, aby se překryla kambia.
 3. Roub s výhonem spojte roubovací páskou, potravinářskou fólií nebo lýkem.
 4. Nezapomeňte vrchol roubu ošetřit štěpařským voskem.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.