Take a fresh look at your lifestyle.

Roubování meruněk

Pokud se chcete pustit do roubování meruněk, můžete tak činit během vegetačního klidu i v období vegetace.

Roubování meruněk během vegetačního klidu

Pokud se rozhodnete pro roubování během vegetačního klidu, třeba i proto, že není jednoduché uchovávat rouby, které se musí u meruněk (stejně jako u jiných peckovin) řezat velmi brzy, základním způsobem tohoto roubování je obyčejná nebo anglická kopulace, plátování, sedélkování a roubování na kozí nožku. Těmito způsoby můžete roubovat meruňku už koncem února, pokud ovšem nemrzne.

  • Pokud se rozhodnete pro obyčejnou nebo anglickou kopulaci, je třeba mít připravenu stejnou tloušťku roubů i podnože.
  • Plátování a sedélkování se používá při stejné tloušťce roubů a podnože, rozdíly v průměrech však musí být malé.
  • Pokud jsou rouby výrazně slabší proti podnoži, je nejlepším způsobem roubování na kozí nožku. Jedná se o technicky nejnáročnější způsob roubování, který vyžaduje precizní práci.

Roubování meruněk během v období plné mízy

Meruňku můžete roubovat  i během kvetení, v období plné mízy. V tomto případě se jako nejvíce vhodné je roubování za kůru, nejlépe tzv. vylepšený neboli Kittelův způsob roubování za kůru, při kterém dosáhnete největší srůstané plochy.

Podnože vhodné pro roubování meruněk

Pokud jde o podnože vhodné pro roubování meruněk, je možno rozdělit je následovně:

  • Do nejkvalitnějších, středně těžkých, propustných, hlinitopísčitých až písčito-hlinitých půd se používají jako podnože meruňkové semenáče – řada M-VA; MLE a MHL.
  • Do těžkých a suchých půd, nebo naopak lehkých půd je dobré zvolit myrobalánovou podnož – MY-KL-A; MY-VS-1 a další. Použitím těchto podnoží lze značně omezit riziko předčasného odumírání meruněk.
  • Do těžkých a vlhkých půd jsou vhodné slivoňové podnože. Např. St. Julien A  a další

Přeroubování starších meruněk

Přeroubování starších ovocných stromů znamená naroubování požadované odrůdy na již nevyhovující odrůdu případně na původní planou formu stejného nebo blízce příbuzného ovocného druhu. Právě meruňka je velice vhodná k přeroubování nenarašenými rouby v období kvetení stromů, tedy v období plné mízy. Provádí se již zmíněným roubování za kůru.

Místo roubování můžete meruňky, stejně jako jiné peckoviny, koncem léta (nejlépe na přelomu července a srpna) také očkovat.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.