Take a fresh look at your lifestyle.

Roubování hrušní

Na roubování hrušní je třeba se důkladně připravit. V prvé řadě si musíte nachystat kvalitní rouby. Rouby, to znamená jednoleté výhonky, je třeba odebrat z vybraných a kvalitních odrůd hrušní ještě před příchodem silných mrazů.

Odebírání a uložení roubů hrušní

Nejlepší je nařezat si rouby hrušně již v prosinci.

  • Nařezané rouby je dobré označit jmenovkou a dobře uložit – například přímo do vykopané jámy na zahradě. Vyberte místo někde pod korunami stromů nebo na poblíž severní strany zdi domu. Tak vám rouby nejlépe vydrží až do období roubování.
  • Rouby je možné uchovávat také ve vhodném sklepě. Musíte však dávat pozor, aby vám nezačaly předčasně pučet, aby se nevysušily a podobně.

Nejlépe se osvědčují rouby hrušní uložené zahrádce. Při roubování i v pozdějších termínech mají totiž velmi dobrou pružnost, dostatek vody a výsledky roubování tak bývají úspěšné.

Pozdě odebrané rouby (např. březen) nejsou k roubování vhodné. Již probíhá činnost pletiv, takže rouby po naroubováni rychle vyraší, ale nestačí srůst s podnoží a vadnou. Proto je důležité, aby rouby byly nařezané v době vegetačního klidu, to znamená v měsících prosinec – leden.

Kdy hrušně roubovat

  • Pokud budete mít k dispozici podnože hrušní (například vykopané a uložené ve sklepě), můžete začít roubovat v ruce už v měsících listopad a prosinec.
  • V případě přeroubování starších rostoucích stromů je možno hrušně přeroubovat až v čase mízy, tedy v měsících duben a květen.

Na roubování se vždy důkladně připravte. Řez roubu i podnože musí být hladký, rovný a přiměřeně dlouhý. Proto budete potřebovat kvalitní, ostré nářadí – naostřený roubovací nůž, nůžky, roubovací pásku, štěpařský vosk.

Roubování hrušní v ruce

Podstatou úspěchu je stejná tloušťka podnože a roubu.

  • Hladkým spojovacím řezem udělejte stejný řez na roubu a podnoži.
  • Řezné rány roubu a podnože zavažte páskou z PVC, horní část troubu zatřete štěpařským voskem.

Úspěchem tohoto způsobu roubování jsou hladké řezné plochy. Jedině tak roub s podnoží dobře sroste. Připravený roub má mít pouze dva pupeny. První musí být naproti pupenu podnože, druhý slouží k dopěstování nového stromku. Z toho vyplývá, že roub má mít po na roubování pouze jeden pupen.

Přeroubování starších hrušní

Pokud odrůda hrušně nesplňuje vaše předpoklady, ať už kvalitou plodů nebo tím, že máte vysázeno více stromů téže, například velmi brzy dozrávající odrůdy, můžete stromy přeroubovat jinou odrůdou. Tloušťka a průměr přeroubovaných větví by neměla být větší než 10 cm. Hrušně na zahradě se přeroubovávají až v čase mízy, tedy když se dá kůra snadno sloupnout do dřevnaté části větve.

  • Důležité je před roubováním hrušně upravit její korunu.
  • Není dobré přeroubovávat najednou celý strom. Lepší je přeroubovat v jednom roce asi jednu třetinu hlavních kosterních větví. (Pokud byste se pustili do roubování všech věcí najednou, ovocný strom by nedokázal dostatečně zásobovat kořenovou soustavu asimiláty.)
  • Další větve postupně přeroubujte v dalších letech. Jednak podle toho, jak se vám ujaly rouby po minulém roubování a také podle kondice stromu. Nejlépe po dvou až třech letech.

Kosterní větve seřízněte co nejblíže ke kmeni stromu. Podle průměru větví použijte na přeroubování 3 až 5 roubů. Rouby mají mít po naroubování jen 2 až 3 pupeny nad místem roubování. Roubovat můžete od dubna do konce května.

Upozornění

Přijaté rouby se velmi často vylamují, proto je dobré připevnit k větvím vhodně upravenou oporu. Rostoucí letorosty tak nepoškodí usedající ptáci ani silný vítr.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.