Take a fresh look at your lifestyle.

Roubování broskvoní

Nadpis článku je poněkud zavádějící, neboť broskvoně rozmnožujeme zásadně očkováním. Klasické roubování totiž bývá většinou neúspěšné. Výjimečně se zdaří roubování metodou jazýčkového družení, tedy anglickou kopulací.

Roubování broskvoní jazýčkovým družením

Pokud byste se chtěli o roubování broskvoní pokusit, pak berte v úvahu, že obvyklý poměr tloušťky roubů k délce šikmého spojovacího řezu 1 : 3 nepostačuje, jako vhodný se ukazuje poměr 1 : 5.

  • V případě roubování broskvoní musí být rouby v naprosto dokonalém stavu a nenarašené.
  • Naopak podnož musí být vývinově v předstihu.

Tyto nároky závisí od fyziologických vlastností broskvoní a při roubování je nutné je respektovat.

Výsledek roubování broskvoní však bude i tak nejistý. V článku se proto dále zaměříme na očkování broskvoní, které se vám určitě podaří.

Očkování broskvoní

Jaké podnože při očkování použít?

Jako podnož se nejčastěji používají semenáče broskvoní, které mají menší plody, pozdější dozrávají, jejich plody mají mírně nahořklou chuť, ale na nich naočkované broskve jsou odolnější vůči mrazům a bakteriálním chorobám. Broskvoně můžete očkovat i na zdravé slivoňové podnože. Jako podnož do sušších oblastí se používá i mandlovník.

Jak před očkováním upravit podnož?

Ve spodní části podnože opatrně odstraňte všechny listy a krátké boční přírůstky. Vrchní část podnože zkraťte na výšku asi 80 cm, přičemž v její vrchní části ponechte 3 – 5 listů, které zajistí příjem asimilátů a živin do naočkované části podnože. Místo očkování musí být čisté, proto podnož očistěte mokrým hadříkem.

Jak odebrat letorosty na očkování?

Letorosty ze zdravých stromů odebírejte vždy těsně před očkováním. Při cestování na větší vzdálenost je upravte a spodní část omotejte mokrým hadříkem. Očka musí být dobře vyzrálá, nepoškozená škůdci a chorobami.

Jak upravit letorosty před očkováním?

Z letorostů odstraňte všechny listy, přičemž nad očkem z listů ponechte jen krátkou 0,5 – 1 cm dlouhou stopku. Z oček odstraňte i malé zálistky. Ponechaná stopka po naočkování zásobuje živinami zasunuté štítky s očky.

Jak očkovat?

Na podnoži udělejte zářez písmene T, to znamená, že ostrým nožem uděláte asi 0,5 cm vodorovný zářez a v jeho středu kolmý asi 3 – 4 cm dlouhý zářez. V místě dotyku nožem sloupnete kůru, do které sesunete vyřezané očko se štítkem.

Jak vyříznout očko?

Letorost si otočte směrem k sobě. Ostří nože nasaďte asi 1,5 cm pod očko a vyřízneme 3 – 4 cm velký štítek tak, aby i nad stopkou byla asi 1,5 cm část. Pod štítkem nesmí být dřevní část, jen štítek s kůrou. Vyřezaný štítek opatrně zasuňte do T zářezu a zahradnickou páskou svažte štítek s podnoží tak, aby očko bylo volné. Při očkování je důležité, abyste školkařských uzlem důkladně a pevně spojily očko s podnoží.

Kdy zjistit, že se očko ujalo?

Když se asi za 3 týdny dotknete stopky, která ihned odpadne, znamená to, že očka se ujala. Na podnož se snažte naočkovat vždy alespoň 2 – 3 očka, abyste měli větší pravděpodobnost, že se vám přijmou.

Kdy se odstranit očkovací pásku?

Pásku odstraňte až na jaře příštího roku a podnož zkraťte těsně nad ujatými očky. Boční obrost pod místem očkování odstraňte. Z očka vám vyroste letorost, nová odrůda, kterou ve výši 70 – 80 cm zkrátíte a vypěstujete si stromek s korunkou, vhodný na výsadbu.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.