Take a fresh look at your lifestyle.

Řez mandloní

Pravidelný řez ovocného stromu je nutný již od jeho výsadby. Jedině tak lze vytvarovat základ pěkné a kvalitně rostlé koruny. Řezem ovocného stromu se dá regulovat jeho plodnost, zlikvidováním nevhodných výhonů se posílí plodící větve. Řez stromu se samozřejmě podílí také na jeho estetickém vzhledu. To vše se týká i mandloně. Jak tedy na řez mandloní?

Řez mandloní po výsadbě

Mandloně patří mezi skořápkoviny. Pěstitelským tvarem mandloně je polokmen nebo čtvrtkmen s volně rostoucí polopřirozenou nebo přirozenou korunou.

U odrůd s pyramidální růstem lze uplatnit kotlovitou korunu, u ostatních se hlavní výhon odstraňuje nad nejvyšší kosterní větví.

U koruny s hlavním prostředním výhonem se první kosterní větev zakládá 0,6 až 0,8 m nad zemí, další větve v počtu 3 až 5 se zakládají na hlavní výhon spirálovitě ve vzdálenostech 0,2 až 0,3 m od sebe.

  • Po výsadbě se výhonky ponechané na založení kosterních větví seříznou o čtvrtinu až polovinu délky, ostatní se zkracují hlouběji.
  • V průběhu vegetace má mandloň tendenci tvořit silné nevhodné a konkurenční přírůstky, které je třeba co nejdříve zaštípnout nebo zcela odstranit.
  • Příliš bujné prodlužující letorosty se také doporučuje zaštipovat, aby bylo dosaženo jejich rozvětvení již během vegetace.
  • Další řez spočívá v doplnění počtu kosterních větví, v seříznutí kosterních větví do roviny, v odstraňování nevhodných a poškozených výhonků.
  • Hlavní výhon se řezem převede na nejvyšší kosterní větev. Řez se provádí v období nakvétání (pučení).

V případě kotlovité koruny se postupuje obdobně jako u řezu broskvoní, nicméně je třeba méně zaštipovat.

Řez mandloní v dalších letech

Aby byla koruna dostatečně prosvětlená je třeba provádět pravidelně udržovací řez. Stejně jako broskvoně, i mandloně plodí na jednoletých výhonech.

Hlavní řez mandloní provádějte vždy březnu: plodné výhony je třeba seříznout na čtyři až šest dvojic květních pupenů a další výhony zkrátit na jeden až dva pupeny. Tím podpoříte růst dalších plodných výhonů.

Mandloně jsou známé tím, že plodí obvykle ve dvouletých cyklech. Preventivním odstraňováním zbytečně velkého množství plodů si však můžete zajistit každoroční sklizeň.

Pokud jde o výchovný řez, mandloň byste nikdy neměli řezat příliš radikálně. Vždy berte ohledy na velkou zátěž větví s těžkými plody.

Co se týká udržovacího řezu mandloní, ten provádějte jednou za tři roky. Podpoříte tak plodnost mandloně i ve spodní části, zdánlivě odplozené:

  • stínící hlavní větve odřežte,
  • další větve v horní části koruny zkraťte.

Tím budete udržovat keřovitý tvar stromů.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.