Take a fresh look at your lifestyle.

Prohloubení kopané studny

Studny prošly stejným dějinným vývojem jako lidstvo samo. Zpočátku to byly jednoduché, často samotnou přírodou stvořené “stavby”, které si později lidé začali přizpůsobovat svým potřebám co do vydatnosti i bezpečnosti jejich provozu. Stále modernější technologie a technická zařízení nabízejí možnost budovat studny do stále větších hloubek a se stále větší kapacitou. My se dnes zaměříme na kopané studny a možnosti jejich prohloubení.

Není studna jako studna

Jak se dostat k vodě v zemi? Nejprve je zapotřebí hydrogeologický průzkum, pomoci musí odborník, který dokáže zdroj vody přesně lokalizovat pomocí přístrojů nebo si můžete zavolat proutkaře. Po lokalizování zdroje vody, nastává fáze realizace, která trvá různě dlouho v závislosti na složení podloží. Studna může být realizována třemi způsoby – narážením, vrtáním nebo kopáním.

Kopaná studna

Kopané studny se mohou zdát minulostí, ale není tomu tak. I když dnes už se studny realizují nejčastěji vrtáním, kopané studny stále tvoří součást našeho života a je třeba se o ně starat. Technologii zhotovení kopané studny prozrazuje samotný název. Jednoduše se kope, a to běžně do hloubky čtyř až šesti metrů.

(Na hradech a zámcích situovaných na vršku se kopalo do hloubky čtyřicet až šedesát metrů, což bylo zajisté složitější.)

Kopaná studna je nejnáročnější způsob výstavby, proto je také nejdražší. Je třeba zajistit odvoz vykopané zeminy a vyztužit stěny studny betonovými skružemi – nejčastěji o průměru jeden metr. Studny se pak překrývají betonovým poklopem. Studny kopané ve skále výztuž nepotřebují, ale překrytí ano. Překrytí nejen zabraňuje pádu osob do studny, ale chrání ji před nečistotami.

I když si studnu i dnes můžete vykopat svépomocí, pohodlnější a rychlejší je hloubení pomocí bagru s drapákem. Studny hlubší než dvacet metrů je místo skruží třeba postupně betonovat.

Prohloubení kopané studny

Možná i vy patříte mezi pamětníky, kteří kopanou studnu budovali svépomocí. Určitě to nebyla jednoduchá záležitost a po celý život na tuto práci vzpomínáte. Pravdou ovšem je, že naprostá většina takto kopaných studní je mělká. Proč?

  • Všichni, kteří se do kopání studní pouštěli sami, dostatečně neznali hloubící a skružovací práce a neměli dostatečné technické vybavení.
  • Zároveň došlo ke snížení hladiny spodních vod stále se zvyšující spotřebou vody a čím dál více suchými roky.

Pokud chcete svou studnu i nadále plnohodnotně využívat, je třeba ji prohloubit. V některých případech to však možné není.

Překážky, které prohloubení studny neumožňují

  • Malý průměr studny (nejčastěji u studní, které byli již dříve prohlubovány).
  • Studna je roubená – skládaná z kamenů.
  • Studna je vyskružená až na dno skládanými segmenty (nejsou použity celoskruže).
  • Spodní část skruží je obsypána velkou vrstvou štěrku.

Z výše uvedeného plyne, že je nutné si před každým pokusem o prohloubení kopané studny nechat provést revizi technického stavu studny. Jedině tak zjistíte, jestli má vůbec cenu se o prohlubování studny pokoušet.

Vlastní prohloubení kopané studny

Vlastní prohloubení kopané studny by se dalo stručně popsat jako vyhloubení další studny ve dnu studny stávající.

  • Většinou je třeba zapažit horninu skružemi menšího průměru – nejčastěji 85, 80, 70 nebo 60 cm podle potřeby a možností – tak, aby menší skruže přesahovaly nejméně 10 cm nad spodní okraj původních skruží.
  • Nesmí být použity segmenty nebo různá plechová pažení.
  • Mezikruží je třeba vyplnit kameny nebo vysypat štěrkem.

Mít vlastní zdroj vody se vyplatí

Kdysi byla studna povinnou součástí domu či zahrady. Dnes tato tradice není tak rozšířená, ale přece … Mít vlastní zdroj vody je k nezaplacení. Pokud máte studnu, vodu z ní můžete použít jako užitkovou v domácnosti, na zalévání zahrady, mytí auta. Pokud rozbor vody potvrdí její nezávadnost, tak klidně i na pití. Tak to nevzdávejte!

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.