Take a fresh look at your lifestyle.

Přesazování palmy

Obecně platí, že ideální čas k přesazování rostlin je na jaře. Většině pokojových rostlin neublíží, ani když se je z různých důvodů rozhodnete přesadit na podzim. Pravda ale je, že nejlepší je přesazovat pokojovky s nástupem nového vegetačního období. Pokud jde o palmy, ideálním obdobím pro jejich přesazování je konec dubna až začátek května. Zatímco mladší rostliny budou vděčné za nový, o něco větší květináč každý rok, starším palmám bude stačit přesazování Jednou za 3 až 5 let. Jak a kdy tedy přesazovat palmy?

Přesazení palmy – malý zásah, velký efekt

Palmy zpravidla nepotřebují přílišnou péči. Jako všechny ostatní hrnkové rostliny by však měly být pravidelně přesazovány. Většina druhů palem vytváří velmi hustý a hluboký kořenový systém. Proto by intervaly mezi přesazováním neměly být příliš dlouhé: 

 • Mladší rostliny potřebují každý rok nový, o něco větší květináč. 
 • Starší palmy by se měly přesazovat každé tři až pět let, v závislosti na jejich růstu a vitalitě.

Kdy je třeba palmu přesadit?

Palma, kterou nebudete přesazovat, se díky svým silným kořenům v průběhu let z květináče doslova začně tlačit ven. Pokud kořenový bal již mírně přesahuje okraj květináče nebo kořeny vyrůstají z odtokového otvoru na dně, je nejvyšší čas na nový (větší) květináč. I když poměr mezi květináčem a rostlinou ještě vypadá jakž takž v pořádku, pokud se květináč naklání nebo je převrácen při každém poryvu větru (při letnění palmy na terase či na zahradě), palma si zaslouží přesazení a nový květináč. Správná doba pro přesazení palmy je na jaře mezi koncem dubna a začátkem května. Pokud ale v průběhu sezóny zjistíte, že květináč začíná být palmě příliš těsný, nemusíte čekat do příštího roku. V takovém případě je lepší jednat okamžitě, bez ohledu na roční období, a palmu přesadit bez ohledu na roční období.

Jaké květináče jsou pro palmy vhodné?

Většina palem vytváří dlouhé stonky a velké listy. Proto jsou palmy při pěstování na terase dobrým terčem pro vítr. 

 • Květináč, kbelík, vanička by proto měly mít co největší hmotnost. Ideální jsou proto terakotové nebo hliněné květináče. 
 • Velká základna také zlepšuje stabilitu. Místo klasického kónického květináče, který má nahoře větší průměr než dole, proto zvolte válcovitý květináč. 
 • Pro přesazování nevybírejte příliš velký květináč, protože substrát v květináči se pak prokořeňuje velmi nerovnoměrně. Nová nádoba by měla mít na obou stranách maximálně “na dva prsty vzduchu“, když do ní postavíte starý kořenový bal.

Jakou půdu palmy potřebují?

Jako většina rostlin v květináčích, stojí i palmy ve stejné půdě po celá léta. Substrát proto musí být strukturně stabilní, tj. nesmí se v průběhu času rozkládat. Doporučuje se běžná zemina pro hrnkové rostliny, do které se přidává křemenný písek v poměru 3 : 1. Křemičitany obsažené v křemenném písku jsou pro palmy důležitou živinou. Pro další zlepšení propustnosti půdy můžete také přimíchat jílový granulát v poměru 1 : 10. 

Existuje však i speciální zemina pro palmy, kterou můžete samozřejmě použít bez přidávání dalších přísad.

Přesazování palmy – postup

Jakmile budete mít vhodný květináč a správnou zeminu, můžete začít s přesazováním. 

 • Na drenážní otvor položte keramický střep a dno květináče pokryjte asi dva až tři centimetry vysokou vrstvou keramzitu nebo hrubého štěrku. Kořeny palem jsou totiž velmi citlivé na přemokření. 
 • Nyní vyjměte kořenový bal ze starého květináče. (Obvykle je to snazší, pokud rostlinu hodinu předtím dobře zalijete.)
 • Pokud je kořenový bal pevně spojen s květináčem, nejprve odřízněte všechny kořeny, které vyrůstají z otvoru na dně. Poté v případě potřeby uvolněte kořeny z boční stěny květináče pomocí starého nože na chleba. To lze provést tak, že nůž jednou přejedete po vnější straně kořenového balu. (U velkých rostlin je snazší, když si vypomohou dva lidé: jeden drží starý květináč a druhý vytahuje palmu ve spodní části kmene.)
 • Pokud vyrostlo mnoho jemných kořínků, můžete je zkrátit nůžkami. 
 • Při přesazování palmy do nového květináče by měl být vrchol kořenového balu alespoň na šířku prstu pod okrajem květináče. Takto ji můžete později snadno zalévat, aniž by voda přetekla. 
 • Nyní postupně zasypejte kořenový bal novou zeminou. Jemně ji prsty stlačujte, dokud se meziprostor nezaplní až k hornímu okraji kořenového balu. Na vrchní část kořenového balu novou zeminu nedávejte.
 •  Poté palmu důkladně zalijte a umístěte ji na dva až tři týdny do většího stínu. Pak můžete druhy náročné na světlo (např. datlová palma)  vrátit na plné slunce.

Přehled toho nejdůležitějšího

 • Dlouhým nožem (třeba nožem na chleba) uvolněte starý kořenový bal od okraje květináče
 • Vyjměte palmu a částečně z ní oklepejte starou zeminu. 
 • V případě potřeby jemné kořínky trochu zkraťte.  
 • Do nového květináče, který bude asi o dva centimetry větší než stávající, umístěte nad drenážní otvor hliněný (keramický) střep a zasypte jej drenáží a tenkou vrstvou zeminy. 
 • Umístěte palmu dovnitř nové nádoby. Tu naplňte po celém obvodu zeminou. Novou zeminu dobře přitlačte a zalijte

Prvních pár týdnů po přesazení palmu neumisťujte na plné slunce!

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.