Take a fresh look at your lifestyle.

Přepis pozemku: Jak na něj?

Chtějí vám rodiče či prarodiče darovat pozemek, na kterém si chcete v budoucnu vystavět dům? V tom případě musíte společně provést přepis pozemku na vaši osobu. Jde o poměrně složitý proces, při kterém musíte dodržet několik povinných náležitostí. Jakým způsobem tedy přepis pozemku probíhá?

Darovací smlouva: Správný krok k přepisu pozemku

V případě, že na vás chtějí rodiče bezúplatně přepsat pozemek, je potřeba, abyste spolu nejprve sepsali darovací smlouvu. Tuto smlouvu si můžete sepsat sami dle vzorů uvedených na internetu. S žádostí o sepsání darovací smlouvy se obraťte rovněž na zkušeného právníka.

Darovací smlouva musí obsahovat podpisy všech zúčastněných stran. Musí být na ní uveden váš podpis a také podpisy vašich rodičů, kteří na vás přepisují pozemek.

Darovací smlouvu vyhotovte v několika provedeních. Alespoň na jednom z nich musí být podpisy všech zúčastněných stran notářsky ověřené. Na ostatních kopiích darovací smlouvy dostačují klasické podpisy bez ověření.

Důležité: V kolika provedeních darovací smlouvu vyhotovit? Darovací smlouvu vyhotovte v tolika provedeních, kolik je účastníků. K tomuto množství připočtěte ještě dva kusy navíc pro úřady.

Kdo platí darovací daň

Pokud dochází k přepisu pozemku v přímé linii mezi rodinnými příslušníky, neplatíte darovací daň. Platí to například tehdy, když pozemek daruje manžel manželce, anebo rodiče svému dítěti. Přepis pozemku vás tak bude stát pouze správní poplatky.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Na příslušném katastrálním úřadě si vyzvedněte formulář Návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tento formulář mějte ve stejném množství, jako je darovací smlouva. Také alespoň jedno provedení Návrhu na vklad do katastru nemovitostí musí mít notářsky ověřené podpisy. Ostatní kopie už můžete podepsat klasicky bez ověření.

Návštěva příslušného katastrálního úřadu

S darovací smlouvou a vyplněným Návrhem na vklad do katastru nemovitostí následně navštivte příslušný katastrální úřad. Úředníci mají 30 dnů na to, aby váš návrh kladně vyřídili a příslušný pozemek přepsali.

Darovací smlouvou a vyplněným Návrhem na vklad do katastru nemovitostí však musíte splňovat všechny předpoklady potřebné pro přepis pozemku.

Změna vlastnického práva

Katastr nemovitostí má ze zákona na zpracování každého vkladu 30 dnů. Během prvních 20 dnů běží lhůta, v níž úředníci posílají všem zúčastněným stranám oznámení o požadavku na převod nemovitosti. Právě během tohoto období má každý z účastníků právo se odvolat, že s přepisem pozemku nesouhlasí.

Pokud splníte všechny předpoklady potřebné pro přepis pozemku, po 30 dnech od podání návrhu dojde ke změna vlastnického práva. V katastru nemovitostí se tedy objevíte jako nový vlastník pozemku. Za tento vklad do katastru nemovitostí zaplatíte katastrálnímu úřadu správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.