Take a fresh look at your lifestyle.

Ploštice v bytě

Ploštice jsou malé potvůrky, které se na rozdíl od jiného hmyzu naštěstí příliš ve vašich panelových bytech vyskytovat nebudou. Protože však bývají součástí zahrady či okolního prostředí kolem panelových domů, není vyloučeno, že mohou do vaší domácnosti nebo sklepa zavítat. Jak je poznat a jak se jich případně zbavit?

Co je ploštice?

Ploštice (latinský název Heteroptera) není jen jeden druh broučka. Je to skupina malého, středně velkého i velkého suchozemského i vodního hmyzu s bodavě sacím ústrojím, které směřuje dozadu pod tělo. V ČR žije cca 800 druhů ve 33 čeledích. Velikost ploštic se pohybuje od 0,8 – 42 mm.

Jak ploštice vypadá?

První pár křídel, který je přeměněn na polokrovky (hemelytry), trůní na většinou plochém tělíčku. Křídla si ploštice skládají podélně na zadeček. Zbarvené mohou být zcela nenápadně (zelená, hnědá nebo šedá), ale také může mít jejich tělo různorodou kresbou s případnými výrůstky, jamkami či tečkami.

Nožičky těchto malých neřádů jsou zpravidla velmi hbité a u vodních typů jsou končetiny přizpůsobené k plavání, popřípadě k lapání kořisti (jehlanka, splešťule). Vodní typy mají navíc na zadečku rourky nebo dýchací otvory, jež slouží k dýchání.

Ploštice v bytě: jak je odhalit?

Ploštici velmi snadno rozeznáte, určitě ji totiž ucítíte. Je vybavena zvláštními žlázami, které produkují nepředstavitelný zápach (nutný kolíček na nos). Ten je chrání před dravci nebo ochromuje kořist. Některé druhy ploštic dokonce umí vydávat různé zvuky díky zvláštním orgánům. Tímto orgánem je mnohdy obdařeno jen jedno pohlaví. Jiné druhy ploštic vás zase nepoctí vydáváním zvuků, ale zato vás velmi dobře uslyší.

Výskyt

Ploštice se nejčastěji vyskytují právě v travních porostech vašich zahrad, na travnatých prostranstvích mezi panelovými domy, poblíž tlejícího dřeva a u vodních ploch. Jsou svým způsobem vaší zahradě ku prospěchu a není potřeba okamžitě zahájit postřik proti hmyzu. Najdete je po celém světě.

Potrava ploštic

Býložravé druhy nejčastěji sají rostlinné šťávy a dravé druhy zase loví jiný hmyz. Větší vodní ploštice zvládnou dokonce ulovit i žáby, ryby i malé ptáky, které jsou ještě větší než ony samy. Některé však parazitují na teplokrevných živočiších a to i včetně člověka (štěnice), takže se připravte na nepříjemné kousance a odsátou krev (budete mít pocit, jako by na vás v noci zaútočilo hejno komárů).

Druhy ploštic

Ruměnice pospolná

Mají tělíčko s červeným podkladem a kresbou či skvrnami. Nejčastěji žijí na lípách, u zdí či pat stromů. Jedná se tedy o suchozemský druh ploštice. Tento typ broučka je u nás a i v panelových bytech k vidění nejčastěji.

Ruměnice pospolná

Bruslařka obecná

Jde o vodní typ ploštice a většinou se zdržuje na hladinách stojatých vod. Loví hmyz pomocí bodavě sacího ústrojí, jímž vysaje své oběti krev. Létá a má nápaditě kratší pár předních noh, jejich tělo je štíhlé a protáhlé. Název bruslařka získala podle typického pohybu po vodní hladině, připomíná opravdu bruslení.

Splešťule blátivá

Tělo této „blátivky“ je oválně podélné, šedé, hnědé nebo načervenalé barvy a jejich hlava je jakoby vnořena do štítu. Létá jen málokdy, přestože létací zařízení má dobře vyvinuté. Na konci zadečku má asi 8 mm dlouhé dýchací trubičky, které slouží k dýchání atmosférického kyslíku pod vodou. Žije na dně stojatých a pomalu tekoucích vod s bahnitým dnem a porostlými břehy (při březích rybníků a na dolních tocích řek). Kořist chytá pomocí nohou, podobně jako kudlanka.

Štěnice domácí

Do ploštic patří i štěnice domácí, a právě s tou se v bytech setkáme nejvíce. Žije nejčastěji v postelích a matracích. Pokud doma najdete černé výkaly, světlá vajíčka a kousance na těle, pak vás pravděpodobně právě tento hmyz navštívil. Je potřeba se jich za každou cenu co nejrychleji zbavit. Obvykle nepřenáší choroby, ale vaše tělo může reagovat alergickou vyrážkou. Bohužel, se štěnicemi si sami neporadíte, je potřeba povolat odbornou firmu.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.