Take a fresh look at your lifestyle.

Plemena slepic

Pro začínajícího chovatele hrabavé drůbeže, tedy i slepic, je důležitý zejména výběr chovaného plemene, protože ne všechna plemena jsou pro začátečníka vhodná. Každý, kdo se chystá na chov slepic, musí si předem rozmyslet, co má být záměrem chovu. Jsou to užitné vlastnosti, tedy vajíčka, nebo masová produkce? Či snad pocit, že na prázdném dvoře něco chybí? Nebo je to touha chovat čistokrevné plemeno s cílem vystavovat?

Plemena slepic

Leghornka bílá

Nosná (lehká) plemena slepic

Většina chovatelů si na zahradu pořizuje zejména nosná plemena slepic, protože chtějí, aby jim slepice snášely vajíčka. Tyto slepice jsou většinou lehké a velmi aktivní. Často je lze vidět jak hrabou a shánějí potravu. Díky tomu, že jejich hmotnost je poměrně nízká, dokážou létat. Ideální proto je, aby byl kurník pro slepice obklopen větším výběhem opatřeným vyšším plotem.
Mezi známé druhy patří: leghornka bílá (250 vajec), vlaška (180 vajec), plymutka, šumavanka, australka, česká zlatá kropenka.

Plemena slepic chovaná na maso (těžká)

Orpingtonky

Slepice jsou robustní, s čímž úzce souvisí i jejich vysoká hmotnost. Vyšlechtěné byly se základním cílem – mít velký hmotnostní přírůstek za co nejkratší dobu. Slepice chované na maso jsou většinou přátelské a klidné. Je třeba je chovat v menším výběhu, protože právě tím se zamezí jejich přílišnému pohybu a logicky i nežádoucímu hubnutí. Potřebují ale dostatek krmiva.
Mezi nejznámější plemena tohoto druhu patří: kočinky (hmoţnost kohouta cca 5 kg, slepice 4 kg), sasexky, orpingtonky a brahmanky.

Hempšírka

Plemena slepic s kombinovanou užitkovostí

Tyto slepice lze chovat jak na vejce, tak i na maso.
Nejznámější jsou: laflešky, drážďanky, faverolky, dominikánky, bielefeldky amroksky, langšanky, orlovky, hempšírky a rodajlendky. Zajímavé je i plemeno orávka s kombinovanou užitkovostí (snáška 180 vajec; hmotnost kohouta 2,70 – 3,30 kg, slepic 2 – 2,60 kg).

Bojová plemena slepic

Bojová plemena není vhodné chovat společně s užitkovými plemeny. Bojová plemena slepic se jen těžko snesou s ostatními nosnicemi. U bojových plemen se nehodnotí tolik vzhled, ale jejich povaha. Ke svému chovateli si však vytvářejí opravdu vřelý vztah, jsou přítulné a krotké.
Proslavily se zejména: asilky, bojovnice šamo, malajky, indické bojovnice a novoanglické bojovnice. (Tato zvláštní skupina plemen slepic byla šlechtěna pro kohoutí zápasy, byly utužovány jejich bojové schopnosti. Kohoutí jsou dodnes pořádány v některých asijských zemích.)

Okrasná plemena slepic

Tato plemena nesou zvláštní znaky – například opeřené běháky, chocholy, vousy, mimořádně dlouhé ocasní peří nebo velmi krátké běháky.
Oblíbené jsou např.: holanďanky, paduánky, hedvábničky, sultánky, brabantky, brahmánky nebo sumatranky.  

Zdrobnělá plemena slepic (zakrslá)

České zlaté kropenky

Některá plemena slepic se vyskytují jak ve velké, tak zdrobnělé formě. Předností těchto plemen jsou menší nároky na krmivo, výběh a chovné prostory, proto jsou vhodná i pro ty chovatele, kteří pro velké slepice nemají dostatek krmiva a prostoru. Patří sem i dobře nesoucí plemena, která jsou zdrobnělinou svých velkých jmenovkyň. Jedním z takových plemen jsou například zdrobnělé češky (české zlaté kropenky) – slepice lehkého typu, jemné konstituce, skromné a otužilé. Zajímavým plemenem tohoto druhu jsou i zakrslé holokrčky nebo milflérky.

A jaká plemena slepic se chystáte chovat vy?

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.