Take a fresh look at your lifestyle.

Plemena ovcí

Ovce patří mezi nejstarší domácí zvířata. Jsou zdomácnělé osm tisíc až deset tisíc let. Předchůdcem dnešních kulturních plemen ovcí jsou divoké formy, které rozdělujeme do následujících skupin: skupina skalních ovcí (mufloni), skupina stepních ovcí (archar), skupina vysokohorských ovcí (argali).

Původ a plemena ovcí

 • Od muflona se odvozují severské krátkoocasé ovce, např. romanovská a východofríská ovce. Mufloni jsou ještě i dnes rozšířeni ve volné přírodě v jižní Evropě a v západní Indii.
 • Od archar se odvozují všechny ovce merinového typu, dlouhoocase a tenkoocasé, mezi které se řadí cigája, valaška a anglická plemena na výkrm. Kromě toho do této skupiny řadíme i tlustoocasé ovce (karakulská ovce).
 • Vysokohorské ovce neboli středoasijské ovce. Žijí v masivech Pamíru, Ťan – šanua v Himalájích.

Rozdělení plemen ovcí

Při dělení plemen ovcí se berou v úvahu aspekty, jako jakost vlny, jemnost vlny, počet ročních střiží, chovný směr, utváření ocasu a chovné oblasti.

Plemena ovcí dle jakosti vlny

 • s pravou vlnou – merinka, cigája, texel, cheviot
 • se smíšenou vlnou – valaška, šumavka, karakul

Plemena ovcí dle jemnosti vlny

 • jemnovlnná (všechna merinová plemena – slovenská, australská, askánská, kavkazská aj.)
 • polojemnovlnná (cigája, texelská, východofríská ovce, lincoln, leicester aj.)
 • polohrubovlnná (zušlechtěná valaška)
 • hrubovlnná (karakul ovce, původní valaška)

Plemena ovcí dle počtu ročních střiží

 • jednostřižná, které se stříhají jednou ročně, většinou na jaře (jemnovlnná a polojemnovlnná plemena
 • dvojstřižná, které se stříhají na jaře a na podzim (polo hrubovlnná  a hrubovlnná plemena)

Plemena ovcí dle chovného směru 

 • vlnařská (stavropolském merino)
 • vlnařsko – masná (slovenské merino, askánské a kavkazské merino)
 • masno – vlnařská (kent, lincoln, leicester, texel aj.)
 • dojná s pravou vlnou (cigája, východofríská ovce)
 • dojná se smíšenou vlnou (valaška)
 • kožešinová (karakul)
 • kožichová (severské krátkoocasá ovce, z nichž je nejznámější je romanovská ovce)

Plemena ovcí dle dle utváření ocasu 

 • krátkoocasá (mají nejvíce 13 ocasních obratlů – romanovska ovce, vřesová ovce)
 • tlustozadká (na konci pánve je vyvinut tukový vak, ocas je málo viditelný – gissarské ovce)
 • dlouhotenkoocasá (mají 13 a více ocasních obratlů – merinka, cigája, valaška)

Plemena ovcí dle chovných oblastí

 • nížinné oblasti (oblasti jemnovlných plemen)
 • podhorské oblasti (oblasti polojemnovlných plemen)
 • horská oblasti (oblasti polohrubovlných a hrubovlných plemen)

Cigája – polojemnovlnné plemeno ovcí 

Cigája

Cigája je polojemnovlnné plemeno s trojstrannou užitkovostí – vlna, maso, mléko. Patří mezi nejstarší kulturní plemena ovcí. Hlavu a konce končetin má zbarvené do tmavě hněda až černa. Rouno je polouzavřené, bílé, s kvalitní polojemnou lesklou vlnou. Jehňata se líhnou šedočerná. Po 4 – 6 měsících se pigmentace ztrácí a kůže zůstává tmavě růžová. 
Cigája se vyznačuje středním tělesným rámcem a jemnější kostrou. Jedná se o plemeno odolné, přizpůsobené drsnějším chovatelským podmínkám. 

 • Živá hmotnost beranů je 70 kg, bahnic 45 – 50 kg, 
 • roční stříž potní vlny bahnic je 3kg, beranů 5kg,
 • sortiment vlny C – C / D, 
 • výtěžnost 65%, 
 • plodnost 115 – 125 %
 • produkce mléka je 160 kg (po odstavu jehněte 90 kg). 

Maso cigáj je chutné, šťavnaté, pouze s malým množstvím tuku.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.