Take a fresh look at your lifestyle.

Odstavení jehňat

Ve výživě jehňat je mateřské mléko první dva až tři týdny jediným a plnohodnotným zdrojem výživy, protože jsou v něm zastoupeny všechny živiny potřebné pro správný růst a vývoj mladého organismu. Obsahuje jednoduché bílkoviny, tuky, cukry, ale také minerální látky, vitamíny, enzymy a ochranné látky. Je ideálním startovacím krmivem pro narozená jehňata a není třeba jej doplňovat jinými krmivy
Ovčí mléko je však také vzácným artiklem vhodným pro lidskou výživu, proto je snahou podávat jehňatům co nejdříve jiné typy krmiv. Zejména chovatelé dojných plemen mají zájem o odstavení jehňat co nejdříve.

Podle způsobu výživy jehňat v praxi rozlišujeme tři způsoby odstavu jehňat

Velmi časný odstav jehňat

Provádí se u dojených ovcí. Hlavním cílem je co nejdříve oddělit jehňata od matek, aby mohlo být co nejdříve započato s dojením.

Jehňata se od bahnic odstavují po mlezivovém období , tedy nejpozději 5. den po narození. Ovčí mléko se nahrazuje mléčnou směsí rozmíchanou ve vodě (Brezomiz, Relavit), a to již od 2. až 4. dne. Mléčná směs se v teplém stavu nalévá do napáječek nebo věder, kam se namontují gumové dudlíky. Jehňata se od bahnic odstaví večer, aby ráno měla hlad a chuť žrát. 

  • 1. den se jehňata krmí třikrát. Na jedno krmení se použije dávka 0,05 – 0,10 l. 
  • Za 3 – 4 dny se jehňata naučí přijímat mléčnou směs. Později se mléčná směs podává adlibitně, tedy do uspokojení krmeného jehněte – krmení je trvale k dispozici.
  • Od 7. – 10. dne se podává kvalitní luční seno. 

Tento systém vyžaduje velkou péči a hygienu, proto se v praxi používá málo. Ovce se začínají dojit od pátého dne.
Odloučení jehněte od matky bývá doprovázeno srdceryvným hlasovým projevem ovcí i jehňat. Ustává za den, dva, pokud jsou zvířata umístěna odděleně a navzájem se nevidí a neslyší. Naštěstí se tento typ odstavu jehňat v současnosti příliš nepraktikuje.

Časný odstav jehňat

Provádí se u dojných plemen a v případě aplikace intenzivní reprodukce. Cílem je co nejranější přikrmování jehňat hodnotnými jadrnými krmivy a senem, příjem mateřského mléka jehňaty je regulován.

Jehňata se od bahnic odstavují 35. – 40. den, v některých případech až 50. – 60. den. Od 10. – 12. dne “školkují” a navykají na konzumaci směsí jadrné směsi a sena. 

  • V prvních dvou, třech dnech návykového období se uzavírají ve školkách na 4 – 5 hodin. Ovce se mohou podojit jednou denně.
  • V dalších 3 – 4 dnech se uzavírají jehňata do školek na 6 – 8 hodin a ovce se mohou podojit dvakrát denně. 
  • Později se jehňata ponechávají ve školkách celou noc.

Tradiční (pozdní) odstav jehňat 

Tento systém je ideální pro pastevní výkrm jehňat, je však možno aplikovat ho i při polointenzivním výkrmu. Cílem je realizovat odstav jehňat co nejpozději s maximálním využitím mateřského mléka.

Jehňata se od bahnic odstavují přibližně ve věku 90 – 100 dní, kdy dosahují živou hmotnost cca 20 – 25 kg. Při tomto způsobu odchovu se počítá na jedno jehně do odstavu se spotřebou 15 – 18 kg jadrné směsi  a 15 – 20 kg sena. Jehňata se školkují. Tento systém odchovu není náročný na chovatelskou úroveň, ale, jak již bylo řečeno, vyžaduje školkování. 

Varianta
Již krátce po porodu (3 – 5 dnů) jsou jehňata spolu s matkami vyháněna na pastvu, kde si postupně navykají na příjem pastevního porostu, eventuálně sena či jadrné směsi.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.