Take a fresh look at your lifestyle.

Odrůdy brambor

Odrůda brambor je jedním z nejvýznamnějších faktorů, který nejvíce ovlivní úspěch pěstování brambor. Svými vlastnostmi rozhoduje o výši výnosů, o kvalitě produkce a uplatnění a zužitkování sklizně. Proto je důležitá důkladná znalost znaků a vlastností jednotlivých odrůd brambor.

Odrůdy brambor podle vegetační doby

Odrůdy brambor dělíme podle délky vegetační doby (období od sázení do odumření natě) na čtyři základní skupiny: velmi rané, rané, polorané, polopozdní až pozdní.

Významné prvky pro volbu odrůd brambor

 • Významným prvkem pro volbu odrůdy je výnos a kvalita hlíz.
 • Důležitou vlastností odrůd je počet hlíz pod trsem a jejich velikost.
 • Pro většinu pěstitelů brambor je významný i tvar hlíz, který se stanovuje poměrem délky hlíz (měřeno od korunkového očka k pupku) k jejich šířce. Podle tohoto hlediska se odrůdy brambor dělí na K –  kulovité, KO –  kulovitooválné, OV – oválné, DO – dlouze oválné a D – dlouhé. V současné době jsou nejvíce oblíbené odrůdy kulovité oválné až oválné.
 • U odrůd brambor je také velmi významná pravidelnost tvaru hlíz a hloubka oček. Požadavek je na mělká očka.
 • Jednotlivé odrůdy brambor se vyznačují také rozdílnou barvou slupkou hlízy, významná je i barva dužniny. Zatímco světle až tmavě žlutá barva je přisuzována konzumním odrůdám, krémová až bílá barva dužniny se vyskytuje především o odrůd určeným k průmyslovému zpracování.

Odrůdy brambor podle způsobu použití

Odrůdy brambor se dále řadí do tří základních skupin podle varného typu:

 • Varný typ A se hodí zejména pro přípravu salátu a příloh.
 • Varný typ B, to jsou přílohové brambory pro přípravu jídel všeho druhu.
 • Varný typ C je určen především pro přípravu těsta kaší.

Jednotlivé odrůdy brambor jsou také více či méně odolné proti mechanickému poškození, proti chorobám a škůdcům. A tak výběr správné odrůdy společně s použitím kvalitní sadby a vynaloženými pěstitelskými opatřeními bude základem úspěchu pěstování brambor i na vaší zahrádce či políčku.

Odrůdy brambor – příklady  

 • Laura

  Mezi velmi rané odrůdy brambor, které potřebují od sadby do sklizně jen 90 až 100 dnů patří například odrůda Impala, Astoria, Colette a Rosara.

 • K raným odrůdám brambor, jejichž vegetační doba se pohybuje mezi 100 až 110 dny patří například odrůdy: Adéla, Dali, Gala a Marabel.
 • Polorané odrůdy brambor s vegetační dobou 110 až 120 dní jsou zastoupeny odrůdami Antonie, Laura a Red Anna.
 • Polopozdní a pozdní odrůdy mají vegetační dobu nad 120 dní. Pro domácí pěstování na zahrádce se příliš nehodí.

Pokud chcete mít ze své úrody brambor radost, nakupujte pro výsadbu pouze ověřené certifikované sadbové brambory.

Pokud rádi experimentujete, můžete sáhnout i po některé z nově registrovaných odrůd brambor. Patří k nim například odrůdy Antori, Katy nebo Prada (rok 2018), Cidlina, Lilly či Val Blue – brambory, které mají modrou barvu (rok 2017).

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.