Take a fresh look at your lifestyle.

Odhlášení z trvalého bydliště

Stěhujete se od rodičů konečně do svého vlastního bytu? Nebo potřebujete odhlásit trvalé bydliště z vašeho bytu podnájemníkovi, který ho dosud obýval? Se změnou adresy se v životě potká pravděpodobně asi každý. Víte, jak provést odhlášení z trvalého bydliště? Pokud ne, podívejte se, jak na to.

Místo trvalého bydliště

Trvalé bydliště může mít člověk v danou chvíli pouze jedno. Zřízeno může být pouze v budovách s číslem popisným a evidenčním, určených k bydlení. To, že člověk má úředně někde trvalé bydliště ale neznamená, že na adrese skutečně pobývá – viz studenti vysokých škol. Obvykle zůstávají přihlášeni u rodičů, ale mohou studovat na druhém konci republiky a žít ve studentských bytech.

Změna trvalého bydliště

Ve chvíli, kdy se stěhujete a potřebujete trvalé bydliště z původní adresy přenést na novou, neprovádíte zrušení, ale změnu. Současně si totiž necháváte zapsat trvalé bydliště nové. Tuto změnu provádíte osobně, případně můžete pověřit zástupce, který disponuje ověřenou plnou mocí.

Ke změně trvalého pobytu musíte vyplnit přihlašovací lístek k trvalému bydlišti, předložit platný občanský průkaz (bez ustřihnutého rohu) a také předložit doklad prokazující, že jste majitelem objektu, případně ho smíte užívat. Sem patří kupní smlouva na byt či dům, nájemní smlouva či výpis z katastru nemovitostí ne starší než 6 měsíců.

Po ohlášení změny trvalého bydliště následuje cesta na magistrát, zažádat o nový občanský průkaz. Tuto žádost musíte provést do 15 dnů.

Odhlášení z trvalého bydliště

Výše uvedená změna pobytu je běžný, a obvykle rychle vyřízený úkon. Jenže, co když má ve vašem domě nahlášeno trvalé bydliště váš syn, který se toulá neznámo kde, má dluhy a vy se třesete, kdy přijde exekutor a začne zabavovat vaše věci? Nebo si ho k vám nahlásil váš podnájemník a ani po uplynutí smlouvy ho nezrušil? Můžete vy odhlásit někoho z bytu?

Jak na to?

Můžete. Není to sice tak snadné (také záleží na ochotě daného člověka na úřadě), ale lze to. Žádost podáváte vy jako vlastník nemovitosti (opět musíte prokázat vlastnictví kupní smlouvu či výpisem z katastru). Zrušit trvalý pobyt lze někomu ze zákonných důvodů, a to pokud:

– zaniklo užívací právo osoby k objektu (ukončení nájemní smlouvy, prodej)

– osoba se v objektu nezdržuje

První variantu prokážete snadno, máte-li k dispozici onu kupní smlouvu, dohodu manželů o vypořádání bydlení, případně výpověď z nájmu apod. Pokud v ruce nemáte nic, protože žádná listina neexistuje (například u trvalého pobytu již dospělých potomků), je to složitější, ale ne nemožné.

Na úřad je nutné dodat čestné prohlášení, že osoba v bytě skutečně nežije, často po vás mohou chtít potvrzení od svědků (sousedé, další spolubydlící apod). Informujte se přímo na vašem městském úřadě, každý případ je jiný a úředníci vám tak přesně sdělí, co máte udělat. Úřad má na ukončení trvalého pobytu 30 dní. Pokud vše proběhne tak, jak má, přijde vám domů vyrozumění.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.