Take a fresh look at your lifestyle.

Očkování ovocných stromů

Celoroční péče v ovocném sadu, která spočívá v řezu, hnojení, zavlažování, ochraně či sklizni, má nepochybně své kouzlo. O to větší však může být vaše radost, když si ovocný strom „vyrobíte“ zcela sami. Pokud se vám některé odrůdy osvědčily a rádi byste jejich množství znásobili, zkuste si ovocné stromy, kterým se ve vaší zahradě zaručeně daří, rozmnožit sami! Jednou z možností je očkování ovocných stromů. Jak na to?

Co je to očkování v zahradnické terminologii?

Jedná se o transplantaci části rostliny, v našem případě očka, na jinou rostlinu nazývanou podnož. Očkování rostlin, včetně očkování ovocných stromů, tedy spočívá v tom, že je očko ušlechtilé odrůdy přeneseno na podnož s cílem získat nového jedince, který ponese vlastnosti matečné odrůdy. Podnož vytváří podzemní část nové rostliny a ušlechtilá odrůda část nadzemní.

Druhy očkování podle doby provedení práce

 • Očkování na bdící očko – provádí se v jarních měsících, obvykle koncem dubna a v květnu (někdy až do poloviny června). Toto očko vyraší ještě téhož roku.
 • Očkování na spící očko – provádí se v letních měsících od konce července do konce srpna (někdy i v průběhu září). Přijaté očko přečká zimu a vyraší až následující jaro.

Schopnost podnože přijmout očko závisí na dostatku půdní vláhy a mízy v rostlině. Dostatek mízy totiž umožňuje dobré odchlípení kůry u podnože. Očka se odebírají z letorostu matečné rostliny příslušné odrůdy. Důležitá je vyzrálost letorostů a oček, kterou poznáte podle toho, že letorost začíná dřevnatět a můžete jej lehce zlomit (při lámání se musí ozvat prasknutí).
Rostliny se dají očkovat také v době, kdy mají mízy málo. V tom případě se používá takzvané Forkertovo očkování. Oproti klasickému očkování do tvaru „T“ má velkou výhodu, neboť člověk není závislý od toku mízy a očkovat může v období, kdy míza začíná nebo přestává proudit – čili brzy na jaře, během studeného a suchého období, na podzim až do konce října S úspěchem je takto možno rozmnožovat nejen všechny jádroviny, ale i peckoviny, které se obtížně rozmnožují roubováním.

Forkertovo očkování

 • Z roubu odeberte očko se štítkem kůry, na kterém ponecháte poměrně silný kus dřeva.
 • Na podnoži odřízněte směrem od shora jazýček kůry shodné délky a šířky.
 • Jazýček kůry zkraťte asi na polovinu a štítek očka zasuňte za odchlípnutý jazýček.
 • Očko pevně přivažte – vázání provádějte velmi opatrně a pečlivě, aby nedošlo k posunutí očka a tím zhoršení dotyku kambiálních pletiv.

Výhody očkování proti roubování

 • Spotřeba roubů je při očkování mnohem menší než při roubování.
 • Poranění podnože je nepatrné.
 • Spojení očka s podnoží je rychlé a dokonalé.
 • Rána po očkování se rychle hojí.
 • Při očkování je spotřeba /vazkového materiálu menší než při roubování.
 • Není třeba štěpařský vosk.
 • Očkování probíhá za příznivého počasí.

Očkování ovocných stromů – příklady

Jabloně a hrušně

Pro nízké tvary se používá očkování na očko bdící, pro tvary s vyšším kamenem je lépe použít klasické roubování ve výšce budoucí koruny.

Třešně a višně

Očkování se provádí na podnož ptáčnice nebo mahalebku u země, kmínek se pak pěstuje z naočkované odrůdy.

Slivoně

Podnož se očkuje v létě, nejlépe v srpnu, v příštích letech se z ní vypěstuje hotový stromek.

Meruňky

Meruňky je nejlépe očkovat v srpnu. V příštím roce již většinou vyroste předčasná korunka a nízké tvary zákrsky je možno použít k výsadbě na trvalé stanoviště.

Broskvoně

Podnože broskvoní se očkují v srpnu na očko spící. V příštím roce vytvoří stromek předčasný obrost a je možno ho vysadit na trvalé stanoviště

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.