Take a fresh look at your lifestyle.

Nemoci vinné révy

Réva vinná patří mezi rostliny, které bohužel nejsou odolné vůči onemocněním. Napadají ji různé houbové, virové a bakteriální choroby. V dnešní době už ale naštěstí vinaři nemusí být bezbranní a mohou si svou úrodu ochránit. Ať už se jedná o ochranu mechanickou, chemickou nebo biologickou.
Mezi nejčastější nemoci vinné révy patří houbová onemocnění. K houbových chorobám patří plíseň, padlí, červená spála, plíseň šedá, bílá hniloba a další. Pojďme se s těmito chorobami révy vinné seznámit blíže.

Nemoci vinné révy

Peronospora

Plíseň révy vinné je jednou z nejzávažnějších chorob révy, kterou způsobuje houba Plasmopara viticola, a je rozšířena ve všech našich vinařských oblastech. Vyskytuje se pouze na révě a napadá listy, květenství i hrozny.

  • Na listech se první příznaky projevují jako olejové žlutozelené skvrny.
  • Plíseň napadá i hrozny – napadené bobule sesychají nebo hnědnou.

Škodlivost Peronospory v našich podmínkách je taková, že pěstitel vinné révy musí dělat chemickou ochranu postřiky. Intenzita výskytu houby je různá – v závislosti na počasí a množství srážek. Doporučuje se udělat alespoň 4 postřiky – před květem, po odkvětu, třetí a čtvrtý je třeba aplikovat v dvoutýdenním intervalu.

Padlí révy vinné

Padlí révy vinné je v našich podmínkách velmi rozšířená houbová choroba. Způsobuje ji Uncinula necator. Spolu s Peronosporou patří k nejškodlivějším parazitům. Napadá listy, mladé letorosty, květenství a také hrozny. Především na líci listů se objevují řídké bílé pavučinové povlaky, které pokryjí celou čepel a list kadeřaví. Výskyt padlí každoročně kolísá v závislosti na průběhu počasí. Rozšíření padlí podporují periody sucha, které zvyšují vnímavost révy na houbu. Ochrana proti padlí musí být postavena na bázi chemických postřiků (založených na sirnatých sloučeninách). Chemickou ochranu třeba začít při zjištění prvních příznaků napadení.

Plíseň šedá

Plíseň šedá je běžně rozšířená houba, která napadá i révu vinnou. Většinou napadá hrozny, poškození výhonků nebo listů bývá vzácné. Napadené hrozny hnědnou, bobule jsou vrásčité a vysychají. Plíseň šedá (Botrytis cinerea) má dvě formy:

  • zhoubnou (pokud napadne hrozny dříve),
  • ušlechtilou (snižuje obsah vody, a zvyšuje koncentraci sacharidů v moštu).

Výskyt a šíření plísně podporuje počasí. Nezávisle na počasí je dobré provádět 3 postřiky:

  • první brzy po odkvětu,
  • druhý těsně před uzavřením střapců,
  • třetí měknutí bobulí.

Při počasí, které podporuje šíření plísně je nutné dělat mimořádné postřiky podle situace.

Červená spála révy vinné

Červená spála vinné révy je další houbovou chorobou révy. Způsobuje ji houba Pseudopeziza tracheiphila. Vyskytuje se hlavně na modrých odrůdách révy. Nemoc postihuje pouze listy, na kterých se zpočátku objevují žluté, rychle hnědnoucí skvrny. Nemoc se objevuje nejčastěji na listech v dolní polovině keřů, později se mohou skvrny vyskytnout i na hořejších listech. Infekce se rozšiřuje hlavně při nedostatečné vlhkosti půdy, kdy se zvyšuje i náchylnost vinné révy k napadení. V místech, kde se červená spála objevuje, se na ochranu doporučuje důsledná podzimní likvidace opadaných listů, a podle potřeby opakovaný postřik měďnatými fungicidy.

Bílá hniloba

Bílá hniloba vinné révy je méně častá choroba vyskytující se na révě. Výskyt bílé hniloby je patrný pouze ve vinicích, které byly poškozeny mrazem. Způsobuje ji vláknitá houba Metasphaeria diplodiella. Nejvíce postiženy bývají bobule, do kterých houba proniká po mechanickém poškození mrazem nebo škůdci. Vzhledem k velké nepravidelnost a víceméně neočekávanému výskytu této houby se nepočítá s pravidelnou chemickou ochranou.

Dalšími méně známými houbovými chorobami jsou černá hniloba révy a antraknóza révy.

Nejen houby způsobují nemoci vinné révy

Révu napadají i různé viry a způsobují onemocnění jako roncet, žlutá mozaika révy, lemování žilek révy, skvrnitost révy, nekróza révy a další.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.