Take a fresh look at your lifestyle.

Nemoci trávníku

Mezi nemoci trávníku patří:

  • Sněžná šedobílá (tyfulová) plísňovitost trav (Typhula incarnata, Typhula ishikariensis)
  • Hnědá – ohnisková skvrnitost trávníku (Rhizoctonia solani, Rhizoctonia cerealis)
  • Bronzově hnědá ohniskovitost trávníku – stéblolam (Gaeumannomyces graminis)
  • Drobná kulatá ohniskovost trávníku (Sclerotinia homeocarpa)
  • Červená nitkovitost trav (Laetisaria fuciformis)
  • Čarodějná kruhovitost trávníku – čarodějné kruhy (Marasmius oreades)
  • Padlí (Blurmeria graminis)
  • Rez travní (Puccinia graminis)

Plíseň sněžná (Fusarium nivale, Microdochium nivale)

Symptomy

Projevují se hlavně po roztátí sněhu v jarním období, avšak první příznaky mohou být viditelné již na podzim a během zimy. Rostliny odumírají na různé velké ploše kruhového, elypsovitého nebo nepravidelného tvaru. Odumřelé rostliny jsou pokryty myceliem houby bělavé až narůžovělé barvy. Mycelium často připomíná „pavučinu“. Napadené místo má často tmavší okraj. 

Výskyt plísně sněžné je často v korelaci s výskytem fusariové skvrnitosti v létě. 

Mráz patogena neničí, pouze omezuje jeho růst. Střídání mrazivých období s obdobími s teplotami nad 5 °C podporuje rozvoj nemoci. 

Ochrana

Nemoc zřídka ničí celé rostliny, proto nechemická ochrana spočívá ve vytvoření dobrých podmínek pro regeneraci porostu – vyhrabat odumřelou plochu z trávníku, provzdušnit poškozená místa

V případě silného napadení ošetřit fungicidem. V případě silného napadení udělat dosev prázdných míst.

Antraknóza (Colletotrichum graminicola)

Symptomy

Nemoc se může projevit pouze na listech nebo jako nemoc bazálních částí stébel

V případě poškození listů se projevuje nepravidelnými žlutými nebo oranžovými skvrnami v trávníku. Na nejstarších listech se objevují žluto nebo červeně zbarvené léze, které se postupně rozšiřují i na mladší listy. Často v místě napadení mohou být viditelné acervuly – malé, černé útvary velikosti špendlíkové hlavičky. 

Při napadení bazálních částí stonků se rostliny snadno vytahují z půdy a na odumřelých zbytcích lze pozorovat tmavé mycelium a černé acervuly. Rostliny odumírají a zůstávají po nich prázdná místa.

Ochrana

Nakolik původce napadá hlavně oslabené rostliny, preventivní opatření spočívají v dobrém výživovém programu, pravidelném kosení, provzdušňování a pravidelném odstraňování plsti jako zdroje nákazy. 

V případě silného napadení je třeba trávu ošetřit fungicidem. V případě silného napadení udělat dosev prázdných míst.

Pythiová spála trávníku (Pythium aphanidermatum, Pythium ultimum)

Symptomy

První příznaky se objevují za teplého, vlhkého počasí, pokud jsou listy vlhké minimálně 12 hodin. První příznaky jsou tmavě zelené, vodou nasáklé skvrny, kulatého nebo nepravidelného tvaru. Skvrny se mohou spojovat a působit tak vážné poškození trávníku. 

Nepřehlédnutelné je bílé mycelium, které se tvoří na napadených rostlinách, hlavně během noci a během vlhkého počasí. Pokud přetrvávají příznivé podmínky pro rozvoj choroby, patogen může poškodit velkou část trávníku.

Ochrana

Vyrovnaná výživa, pravidelné sekání a provzdušňování trávníku, optimální zavlažování (nezavlažovat příliš mnoho). Odstraňování plsti jako zdroje možné nákazy.

V případě silného napadení ošetřit fungicidem. V případě silného napadení udělat dosev prázdných míst.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.