Take a fresh look at your lifestyle.

Nemoci švestek

Kdo by nechtěl pěstovat na zahradě švestky a každý rok sbírat nejkvalitnější plody. I švestky však trpí nemocemi, které nás o úrodu dokážou zcela připravit. Mezi nejčastější nemoci švestek patří šarka, bakteriální skvrnitost a monilioza. Pojďme se s nimi seznámit podrobněji.

Virová onemocnění švestek – šarka  

Plum Pox Virus na broskvoni

Šarku švestek způsobuje Plum Pox Virus (PPV). Šarka je nemoc, která se postupně rozšířila po celé Evropě a její výskyt má stále stoupající tendenci. Velmi snadno se přenáší a dlouhodobě přetrvává v prostředí. Virus šarky má široký okruh nositelů z rodu švestka (Prunus) včetně trnky (Prunus spinosa), což představuje nebezpečný přirozený zdroj viru. Z nejdůležitějších rostlin šarka napadá švestky, blumy, meruňky a broskve, ale i některé okrasné rostliny a plevele.

Symptomy šarky

Příznaky onemocnění šarky jsou různé v závislosti na konkrétním druhu, odrůdě, kmenu viru, ročním období a lokalitě. Citlivé odrůdy napadené virem šarky vykazují symptomy na listech, plodech, dřevě a některé ovocné druhy i na peckách. Příznaky na listech všech hostitelů bývají nápadné zejména v průběhu května a června. V letních vedrech se nemusí projevit vůbec nebo jsou méně viditelné z důvodu latentního stavu viru. Jsou odrůdy, u kterých mohou příznaky na listech zcela chybět, ale nemoc se projeví ve škodlivé míře na plodech.

 • Plody citlivých odrůd napadených šarkou švestek mají změněné kvalitativní i kvantitativní vlastnosti. Vykazují nižší obsah cukrů, vyšší obsah kyselin a jsou asi o 30% lehčí.
  • Na plodech náchylných kultivarů jsou rozličné prstence, vlnité pásky, jamky, které jsou v období dozrávání vpadlé a povrch plodu je zbrázděný.
  • Dužina je gumovitá, nekrotická.
  • Nekróza postupuje od pokožky k pecce a dužina se zbarvuje do růžova až do červena.
  • Plody jsou bez chuti. Nejsou vhodné k sušení, konzervování, ani na přípravu destilátu.
  • Většinou předčasně opadávají a silně je napadá monilióza (další choroba švestek).
 • U méně náchylných kultivarů se uvedené příznaky projeví pouze na ojedinělých plodech, nebo pouze pokožka vykazuje povrchové barevné změny.

Virus šarky je přenosný mechanicky, roubováním, očkováním a semenem. Přenašeči viru jsou i některé druhy mšic, hlavně mšice švestková, mšice broskvoňová a mšice chmelová.

Ochrana proti šarce

V ochraně proti šarce má velký význam prevence, to znamená zdravotní kontrola množitelského materiálu, dále chemická ochrana proti mšicím, vysazování tolerantních, případně rezistentních kultivarů a karanténní opatření.

Bakteriální onemocnění švestek – bakteriální skvrnitost listů a kůry švestky

Bakteriální skvrnitost listů a kůry švestky – původcem choroby je Pseudomonas syringae pv. morsprunorum. Kromě švestky napadá i třešeň, višeň, broskev, mandli,  a některé okrasné keře.

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Bakteriální skvrnitost listů a kůry švestky se projevuje třemi způsoby:

 1. vytvářením nekrotických skvrn a nádorků na kmeni a větvích;
 2. vadnutím a sesycháním mladých výhonků;
 3. skvrnitostí, dírkovitostí a opadáváním listů;

Skvrny na listech švestek bývají tmavohnědé, kulaté, v průměru velké 2 mm a jsou lemovány úzkou světlou zónou.

Výskyt onemocnění podporuje vlhké počasí, naopak teplé a suché počasí redukuje populaci patogena.

Z preventivních opatření je třeba chránit kmeny stromů před poraněním, neprovádět řez během vegetačního klidu, ale během vegetace a pěstovat rezistentnější podnože a odrůdy.

Houbová onemocnění švestek – moniliová hniloba

Původcem moniliozy je houba Sclerotinia Laxa (konidiové stádium Monilia Laxa), která u peckovin postihuje nejčastěji plody a vyvolává tzv. hnědou hnilobu. Jen zřídka se setkáváme s infekcí listů, květů a kůry.

 • Monilioza

  Nákaza se projevuje nejčastěji až na začátku nebo v průběhu zrání plodů, ale ztráty vznikají i po sklizni ovoce během krátkodobého skladování a transportu.

 • Na začátku vegetace je možno primárně pozorovat symptomy na květech. Infikované květy jsou ve středu zničené, okvětí zůstává neporušené.
 • Na napadených větvičkách se objevuje výrazný klejotok.

Nutná je chemická ochrana na začátku kvetení a při odkvétání.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.