Take a fresh look at your lifestyle.

Nemoci krůt

Stejně jako jiná drůbež, také krůty jsou také náchylné na různé nemoci. Některé z nich vznikají v důsledku nesprávné péče, jiné jsou infekčního charakteru. Aby nedocházelo k velkým ztrátám způsobeným úhynem ptáků, měly by  být hlavní příznaky a  nemoci krůt každému chovateli dobře známy.

Nemocem je snadnější předcházet, než je později léčit

Totéž platí i pro naše téma. Někdy může správná péče a nezbytné výdaje na prevenci nemocí zachránit chovatele před následnými vysokými náklady na léčbu. Na jedné straně krůty dokážou spotřebovat minimum krmiva a zároveň ho převést na maximální užitek, a to v podobě rychlého růstu a jedinečné zmasilosti, na druhé straně jsou dost náchylné na viry a infekce, zejména pokud jsou porušeny hygienické normy při jejich chovu. Proto hlavním pravidlem v prevenci chorob krůt je důsledně dbát na hygienická opatření.

Včasné odhalení nemocí nebo prvních příznaků zhoršujícího se zdravotního stavu krůt pomůže v mnoha případech zabránit úhynu zvířat a šíření infekce na jiné jedince.

Preventivní opatření 

 • Vysoce kvalitní krmivo – nedovolte, aby se součástí potravy krůt stalo plesnivé zrní. Krmte kvalitní krmnou směsí KR3 a ke konci výkrmu KR4 v kombinaci s kvalitním obilím. Nezapomínejte na vitaminy a stopové prvky. Krůty musí mít neustále k dispozici čistou vodu v čistých (!) napáječkách. Pokud jde o pastvu – pozor na jedovaté rostliny!
 • Dokonale čistá obydlí – pravidelně provádějte jejich dezinfekci. Používejte speciální přípravky proti virům, vápenné nátěry a podobně. 
 • Dokonalá péče – zajistěte krůtám v příbytcích sucho, zamezte průvanu. Preferujte ustájení krůťat na roštové podlaze, bojujte proti vnějším parazitům, které je často možno vidět pouhým okem.

Nemocné krůty – příznaky

 • Apatičnost,
 • výtok z očí a nozder,
 • kulhání,
 • nepřijímání potravy a hubnutí.

Výskytu mnoha specifických chorob lze předejít nejen dodržováním správných podmínek chovu a výživy, ale i vakcinací a pravidelným odčervováním drůbeže. Vakcinační a „odčervovací“ program sestavuje veterinární lékař.

Krůťata

Nejnáchylnější k nemocem jsou malá krůťata stará 3 až 5 týdnů (přepeřují) a 9 týdnů (tvorba výrůstků na hlavě). V těchto obdobích je třeba:

 • zamezit jejich prochladnutí a provlhnutí;
 • zabezpečit jim sucho, teplo a vyvážené krmení speciální krmnou směsí. 

V případě nedodržení těchto podmínek a zásad jsou malé krůty ohroženy průjmy a záněty dýchacích cest. 

Nemoci krůt

Mezi nakažlivá onemocnění, která často ohrožují krůty, patří například syngamóza, aspergilóza, cholera, mor, záškrt, dále

 • Histomonádová nákaza – černohlavost krůt 

histomonóza, zřídka histomoniáza, odborně infekční enterohepatitida – toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje u mladých nebo dospělých krůt, jež jsou umístěny do špatně ošetřených a špatně dezinfikovaných prostor. Za nejčastější zdroj nákazy se považuje zamořený výběh střevním parazitem roupem kuřím, který je přenašečem histomoniázy. Nemoc postihuje vnitřní orgány trávení, zejména játra. Ztráty bývají velmi vysoké a dosahují až 50 % – hlavně u krůťat do tří měsíců stáří;

 • Mykoplazmóza

 – v chladném období, v podmínkách vysoké vlhkosti v místnosti, v důsledku podchlazení nebo podvýživy u krůt může nastat jedna forma infekční rinitidy – respirační mykoplazmóza (Rhinotracheitida). Toto onemocnění je spojeno se snížením imunity ptáků, jakož i s nedostatkem vitamínu A a B. Jedná se o virový zánět dýchacích cest způsobený pneumovirem. Většinou se přidruží i bakteriální infekce (kýchání, výtok z nozder, zánět spojivek, namáhavé dýchání, edémy, snížení přírůstků);

 • Kokcidióza 

parazitární onemocněním střev jednobuněčnými prvoky. Je třeba provádět vakcinaci a podávat antikokcidika.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.