Take a fresh look at your lifestyle.

Minimální spád odpadního potrubí

Splachovací WC, tekoucí teplá voda, myčka, pračka nebo sušička. To je standard takřka každé dnešní domácnosti. Tento komfort, který oproti předchozím generacím máme, je zajištěn nejen přísunem vody do celého domu či bytu, ale i správným odvodem odpadních vod do kanalizace. Aby vše fungovalo, jak má, musí mít odpadní potrubí minimální spád, který je přesně definován.

Odpadní a připojovací potrubí

Odpadní potrubí je součástí vnitřní kanalizace domu. Toto potrubí navazuje na připojovací potrubí, které je vodorovně připojeno k záchodové míse, umyvadlu, pračce nebo třeba myčce, které nazýváme jako tzv. zařizovací předměty.

Odpadní potrubí je naopak svislé a končí v přízemí nemovitosti, kde se napojuje na svodné potrubí. Svodné potrubí pak vede přes základy domu do revizní šachty s případnou kanalizační přípojkou napojenou na veřejnou kanalizaci.

Odpadní potrubí a jeho minimální spád

Na funkčnost odpadního potrubí má velmi výrazný vliv jeho spád. Bezproblémový chod odpadního potrubí (například o průměru 125 milimetrů) je minimálně 3 % spádu, tzn. minimálně 3 centimetry na 100 centimetrů délky. Platí přitom, že čím je spád větší, tím lépe.

Aby se potrubí neucpávalo

Z jakého důvodu je správný spád odpadního potrubí tak důležitý? Pokud má potrubí malý spád (tj. 3 % a méně) nebo protispád a také obsahuje velký počet kolen, existuje velká pravděpodobnost, že se bude častěji ucpávat.

Naopak bezproblémový chod vnitřní kanalizace vašeho domu zajistíte tak, že spád odpadního potrubí bude co největší s malým počtem kolen. Náběhy kolen by měly být navíc co nejvíce plynulé.

Revize kanalizace kamerou

Pokud jste si koupili starší domek, u něhož neznáte přesný spád odpadního potrubí a až podezřele často se vám toto potrubí ucpává, můžete se obrátit na specializovanou firmu, která provede revizi kanalizace kamerou. Díky této revizi budete znát přesný stav vašeho odpadního potrubí a případně zjistíte, ve kterých místech potrubí se konkrétní problém nachází.

Zajímavost: V odpadním potrubí s horším spádem v současné době dělají největší neplechu vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby a dětské jednorázové pleny. Tento materiál není rozpustný, v místě horšího spádu nebo kolene se zasekne, nabalí na sebe další spláchnuté věci a odpadní potrubí se nakonec ucpe. V těchto případech vám s pročištěním ucpaného potrubí pomůže už jenom profesionál.

Jak naložit s odpadní vodou

Vlastníte-li nemovitost, musíte mít vyřešen odvod odpadní vody jak ze svého domu, tak z parcely. Ještě před samotnou stavbou byste měli zvážit, jakým způsobem budete s odpadní vodou nakládat. Máte přitom několik možností:

  • Napojení na veřejnou kanalizační síť, ze které splašky putují do veřejné čistírny odpadních vod.
  • Napojení na domácí čistírnu odpadních vod.
  • Zřízení septiku.
  • Zřízení akumulační nádrže (žumpy).

 

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.