Take a fresh look at your lifestyle.

Lednička nevypíná

Přestože se moderní ledničky každým rokem stávají stále sofistikovanějšími a prakticky bezúdržbovými systémy, přesto jednou za čas může dojít k jejich poruchám. Jednou z častých závad pak bývá to, že lednička zničehonic přestane vypínat svůj chod. Jak se dá takový problém řešit?

Řešení je třeba najít co nejrychleji

V případě, že zjistíte, že vám ani po delší době lednička nevypíná, je nasnadě tuto poruchu řešit co nejrychleji. Nepřetržitý chod motoru totiž výrazně snižuje jeho dlouhodobý výkon a dochází k výrazně rychlejšímu opotřebení.

Možné příčiny problémů

Nevhodné umístění lednice

Pokud se rozhodnete situaci řešit, je ideálním postupem nejprve zkontrolovat celé zařízení a pokusit se blíže určit příčinu celého problému. Výrobce ve svých specifikacích často udává parametry pro umístění ledničky tak, aby docházelo k efektivnímu chlazení a proudění vzduchu. Pokud je totiž chladnička umístěna například příliš blízko u stěny, může být přívod i odvod vzduchu omezen, výkon se snižuje a může tedy dojít až k tomu, že se chlazení přestane vypínat.

Nedostatečné větrání v místnosti

Stejně tak může být problém v tom, že v místnosti, kde je lednice umístěna, není zajištěno dostatečné větrání, dochází k nárůstu teploty a přístroj nemá možnost efektivně chladit.

Technický zdroj problému

Obecně lze říci, že ve většině případů konstantního provozu chladničky je na vině samotný chladící systém. Může se například jednat o únik chladícího média. Díky tomu neobíhá v chladícím obvodu spotřebiče dostatečné množství média, čímž termostat neustále dostává informaci o nedostatečném chlazení a nevypne motor chlazení.

Při odvodu samotného tepla do okolí také může nastat situace, že zařízení pro odvod tepla netěsní a dochází tak k přehřívání vnitřní jednotky v důsledku tepelného úniku do systému termostatu. To může být způsobeno například drobnými mezerami v trubicích. Přestože je pak vzduch v lednici chladný, termostat hlásí systému vysokou teplotu a motor tedy jede nepřetržitě.

Vadný může být také samotný termostat, který regulaci teploty v lednici řídí, či kompresor, který díky nižšímu výkonu potřebuje k efektivnímu chlazení neustálý chod.

Diagnostika systému

Moderní ledničky a chladničky stále častěji disponují vlastním systémem diagnostiky. V případě, že mají panel s displejem, jsou tak schopné problém odhalit a uvést chybovou hlášku, kterou pak můžete dohledat v manuálu k přístroji. Zde je tedy lokalizace problému mnohem jednodušší.

Jak řešit jednotlivé problémy

V případě, že máte podezření na to, že lednice není umístěna dle pokynů výrobce, nebo že může hrozit omezení cirkulace teplého vzduchu z přístroje do okolí, zkuste lednici dočasně přemístit na jiné místo. Sledujte pak, zda-li problém přetrvává, a pokud ustane, je řešením vymyslet pro umístění lednice lepší podmínky tak, aby k pravidelnému vypínání lednice docházelo.

Pokud náhodou zjistíte, že chyba je na straně technického vybavení spotřebiče, vždy je vhodné nepokoušet se opravu provádět sami. V tomto případě tedy zavolejte odborný servis, který vám telefonicky může poradit, jak problém řešit, případně se spolu domluvíte na návštěvě servisního technika. V žádném případě však nezasahujte z vlastní iniciativy do vnitřního systému lednice, jelikož může dojít k nevratnému poškození přístroje nebo újmě na zdraví.

Lednička

Rozsah opravy může vyjít draho

V případě, že bude nutné volat servis, počítejte pravděpodobně s tím, že bude nutné některé součásti lednice vyměnit. To se někdy může prodražit, a tak se ve finále může zdát více ekonomické pořídit nový spotřebič. Předejdete tak situaci, kdy Vám například časem odejde další část chladícího systému, a vy tak budete muset opět investovat do servisu stávajícího přístroje.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.