Take a fresh look at your lifestyle.

Kotvení pozednice

Stavíte rodinný dům svépomocí? V tom případě si musíte dobře promyslet kotvení pozednice. Pozednice je totiž důležitou součástí střechy, na které v případě moderních staveb leží celá váha příčných vazeb. Jak tedy pozednici co nejlépe ukotvit?

Co je to pozednice

Pozednici si představte jako vodorovný trám, který probíhá krovem, tedy nosnou konstrukcí střechy. Pozednice tvoří pevné spojení s nosnou zdí budovy. Pokud tato zeď přesahuje strop přízemí, mívá označení nadezdívka.

Pozednice přitom podpírá krokve. Co je to krokev? Jde o šikmý prvek střešního krovu, na kterém jsou umístěny střešní latě. Na latích se pak umisťuje střešní krytina. Krokve přitom tvoří střešní vazby.

Proč je důležité dobře kotvit pozednici

V případě moderních výstaveb na pozednicích spočívá celá váha krokví, proto je důležité, aby byla každá pozednice velmi dobře ukotvena. Pozednice, která má nejčastěji podobu vodorovného dřevěného trámu, má však využití u všech typů staveb.

Proč je pozednice tak důležitá? Má vliv na to, aby se zatížení z krovu přeneslo správně do stěn domu a pak následně do jeho základů. Pozednice se přitom pokládá a kotví na horní část stěny posledního podlaží.

Kotvení pozednice

Kotvení pozednice je velmi náročná záležitost. Pokud stavíte dům svépomocí a nemáte s kotvením pozednice žádné zkušenosti, nechte tento problém raději odborníkům. V opačném případě se může stát, že v důsledku neodborného kotvení pozednice utrpí váš rodinný dům nenávratné škody.

Pokud se přesto rozhodnete ke kotvení pozednice, tento důležitý prvek tvořící nosnou konstrukci střechy byste měli zakotvit hned dvakrát. A to ke krokvi a také přímo ke svislému zdivu domu. Jaké máte možnosti?

  • Pozednici můžete usadit na již zabetonované závitové tyče (například 14 milimetrů) s matkou a odstupem 0,5 metru.
  • Pozednici můžete také ukotvit do věnce ukotvit chemicky, a to 12milimetrovou závitovou tyčí. Chemická kotva je navíc dle stavebníků nejlepší volbou, protože udrží mnohem více, než od ní očekáváte.

Na druhu chemické kotvy záleží

Poohlížíte se po konkrétní chemické kotvě, kterou využijete při kotvení pozednice? Na jejím druhu velmi záleží. Jestli nevíte, kterou při kotvení pozednice použít, požádejte o radu přímo prodejce kotvící techniky.

Měli byste také vědět, že vzdálenost jednotlivých kotev, do kterých upevníte pozednici, je závislá hned na několika faktorech. V přivé řadě se odvíjí od typu sklonu střechy i na krytině.

Jakou chemickou kotvu při kotvení pozednice použít?

Pro kotvení pozednic se nejvýhodnější použít chemickou kotvu. Ne všechny typy chemických kotev jsou však pro kotvení pozednice vhodné. Použijte takovou chemickou maltu typu epoxyakrylát či vinylesterFisc.

Nesahejte však po chemické kotvě s polyesterem.Právě polyester je do venkovního prostředí naprosto nevyhovující.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.