Take a fresh look at your lifestyle.

Kolísání otáček u sekačky

Úprava trávníku či větších zarůstajících ploch na zahradě vyžaduje speciální techniku, kterou je zpravidla určitý typ sekačky. V dnešní době se můžeme setkat s celou řadou různých technických řešení zahradních sekaček, od ručních přes mechanické a elektrické, až po malé traktory nebo programovatelné robotické varianty. Druh sekačky obvykle volíme zejména podle náročnosti úkolu, který budou plnit, tedy hlavně podle velikosti sekané plochy a druhu porostu. Klíčovým faktorem výběru pak bývá výkon sekačky, který zpravidla udává způsob pohonu, a pak další aspekty, jako jsou ovládání či nutnost připojení k elektrické síti. Přestože se jedná o řešení vyžadující doplňování tekutého paliva, které není všem po chuti, stále ještě velký podíl na běžně používaných sekačkách mají sekačky benzínové s velmi vysokým výkonem, ale také náročnou údržbou. A právě u nich se může vyskytnout kolísání otáček.

Co způsobuje kolísání otáček u sekačky

Benzinové sekačky bývají buď ruční, nebo samohybné s posedem, a vyznačují se velmi dobrým výkonem a optimálním dosahem (často i u hůře dostupných ploch). U sekaček tohoto typu, tedy s benzinovým motorem, je nezbytné provádět pravidelnou a velmi pečlivou údržbu všech komponent, aby nedocházelo k jejich zanášení. Právě ulpívání nečistot v jednotlivých součástech pohonného systému (a především karburátoru) bývá důvodem kolísání otáček nebo úplné neschopnosti sekačku rozjet. K zanášení součástí dochází přirozeně procesem spalování, proto je důležité provádět v odpovídajících intervalech jejich čištění. Při používání méně kvalitního paliva nebo benzinu s příměsemi může k zanášení docházet rychleji, a údržba by tak měla být častější. Ke kolísání otáček může navíc docházet při nerovnostech terénu a špatném promazávání součástek, které to vyžadují.

Jaké jsou důsledky kolísání otáček u sekačky

Pokud dochází ke kolísání otáček sekačky, je její výkon nerovnoměrný a nestabilní. To se promítá především to práce se sekačkou, která nejenže může občas vynechávat některá místa, ale může být také celkově špatně ovladatelný, může jí trvat déle se nastartovat, nebo jednoduše nedosahuje takové rychlosti, jaké by bylo k danému úkolu potřeba. Kolísání otáček se v podstatě projevuje rychlostí práce řezného nástroje, u samohybných modelů se pak promítá také do pojezdový schopností. Pokud sledujete, že vaše benzinová sekačka ztrácí výkon, je tento problém označovaný jako kolísání otáček, resp. snížení otáček při srovnatelné spotřebě – motor má jednoduše více práce s tím, dosáhnout požadované funkčnosti zařízení.

Sekačka

Jak tomu zabránit

Nejdůležitějším nástrojem, který vám pomůže zabránit kolísání otáček u sekačky je prevence. Nejste-li zběhlý v údržbě benzinových pohonných systémů, je vždy vhodnější k tomuto účelu povolat odborníka, který vám alespoň vysvětlí a v první fázi názorně předvede, jak se o součásti pohonného systému starat. Pokud si troufáte, můžete se do údržby pustit také sami, obecně je potřeba všechny součásti pravidelně čistit a mazat. Narazíte-li již na problém, že k poklesu výkonu sekačky skutečně dochází, je vhodné projít všechny možné příčiny (ačkoliv nejčastěji se jedná o zanesený karburátor). Nejdříve je vždy dobré zkontrolovat, že nedochází k nedostatečnosti na straně paliva nebo mazání – to se stává především při kosení do kopce nebo z kopce, kdy se hladina benzinu i oleje naklání. U těchto kapalin je vždy nutné dodržovat minimální obsah, aby motor nevynechával nebo se nezadíral. Následně zkontrolujte, zda není sekačka zanesená ze spodní strany trávou a zkontrolujte všechny rozvody (zda jsou správně průchodné). Poté je dobré zkontrolovat, zda jsou řezné nástroje ostré (platí pro sekačky s noži). Až v případě, že jsou všechny ostatní součásti v pořádku a vyčištěné, přistupte k čištění vnitřních součástí pohonu včetně karburátoru.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.