Take a fresh look at your lifestyle.

Katrování hlíny

Příprava zeminy pro sázení prakticky čehokoliv vyžaduje náležitou úpravu, aby byla dostatečně provzdušněná a obsahovala zrna optimální velikosti. Pokud se tedy chystáte zakládat záhonky nebo potřebujete upravit větší plochu po závozu ornicí, pravděpodobně se nevyhnete katrování (v případě, že pro vás zeminu neroztahá profesionál). Katrování je proces, při kterém dochází k třídění zeminy na požadované frakce a oddělení velkých kusů, jež mohou být při sázení kontraproduktivní nebo bránit rovnoměrnému zarůstání (například trávníkem) či snižovat výnosnost půdy, případně k odstranění organických částí (plevelu). Jak tedy ke katrování přistupovat?

K čemu slouží katrování

Katrování nebo také prohazování zeminy se využívá k různým účelům, jeho cíl je však obecně stejný, a to dostat ze zeminy nebo jiného sypkého materiálu nežádoucí složky. Podle toho, jaká zrna má materiál po katrování mít a jaký objem je potřeba zpracovat, se vybírá vhodné zařízení, jehož prostřednictvím bude práce se zeminou efektivní a s optimálním výsledkem. Katrování se používá v případě, že provádíte finální úpravu ornice pro vysetí trávníku, zakládáte klasické nebo zvýšené záhonky, ale také třeba na zpracování písku před jeho použitím do malty apod.

Hlína

Jak funguje katrování

Ačkoliv se jako synonymum katrování někdy uvádí prohazování zeminy, nemusí to být vždycky správný výraz. Katrování můžete provádět ručně nebo prostřednictví speciálního zařízení. Jak již bylo zmíněno výše, vhodné vybavení závisí především na úkonu a materiálu, který potřebujete třídit. Pokud potřebujete katrovat ornici pro založení trávníku na větší ploše, která dříve sloužila pro potřeby staveniště nebo byla jinak využívána, je vhodné k tomuto účelu využít služeb profesionálů, kteří mají speciální zařízení (lžíci na bagr), jež se ke katrování velkých objemů výborně hodí. Ruční katrování by v takovém případě bylo značně namáhavé a zdlouhavé. Pokud ovšem potřebujete katrovat pouze část zeminy, kterou chcete zbavit nežádoucích zbytků, jako je třeba mulčovací kůra, větvičky apod., můžete to provést sami.

Katrování zeminy na záhony

Zakládání nových záhonků je vhodné provádět s katrovanou zeminou, jelikož je možné ji tímto způsobem zbavit nejen větších zrn a kamenů, ale také drnů či zárodků plevelu. Taková zemina je potom zdravější a čistší a její zanášení plevelem hrozí spíše nálety. Nejjednodušší postup katrovaní spočívá v prohazování zeminy sítem s odpovídající velikostí ok (standardně se používá 1 cm, jelikož menší kamínky v zemině již nebývají na škodu).

Jako vybavení pro katrování použít

Běžné ruční prohazování je prováděno přes stojanové síto – jedná se o jednoduchou konstrukci s rámem, na kterém je natažené katrovací pletivo. Pokud katrujete velmi malé objemy, představuje tento systém poměrně spolehlivé řešení. V případě větších objemů je lepší si pomoci technikou. Takovým zařízením je bubnová katrovačka, tedy přístroj, do jehož bubnu se katrovaná zemina vhazuje a rotačním pohybem je efektivně prosívána. Elektrické katrovačk se rovněž vyrábí v různém provedení (případně si ji můžete s trochou zručnosti vyrobit sami), a to buď jako kompletní buben, nebo jako rámový buben, na který se osadí katrovací pletivo s odpovídající velikostí ok. Elektrickou katrovačku je možné samozřejmě používat i na další účely, jako je prosívání sypkých materiálů pro stavbu.

Nákup katrované zeminy

Zakládáte-li úplně nové záhonky (třeba zvýšené), bývá vhodné používat kupovanou zeminu, která již byla pro vás prokatrovaná. Taková zemina nese toto specifické označení přímo ve svém názvu, přičemž je možné ji zakoupit v klasických maloobchodních baleních nebo přímo od výrobce v případě, že potřebujete opravdu veliký objem.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.