Take a fresh look at your lifestyle.

Jak zjistit pH půdy

pH půdy je jedním z nejdůležitějších parametrů, které přímo ovlivňují zdárný růst a obranyschopnost jednotlivých rostlin. K tomu, aby se rostliny správně vyvíjely, je třeba zajistit jim určité podmínky. Mezi ty důležité patří správné pH půdy (půda kyselá, neutrální, zásaditá) a s ní spojené náležitosti. Díky zjištění pH půdy můžete snižovat její kyselost, například aplikací vápna, a naopak. Jak zjistit pH půdy?

Co je to pH?

Měřič kyselosti půdy

pH je hodnota, která charakterizuje kyselost půdy, vody či jiného prostředí. Tato prostředí mohou vykazovat různou hodnotu pH od 0 do 14,  přičemž číslo 7 značí neutrální prostředí. Z tohoto pohledu můžeme rostliny třídit do kategorií podle toho, zda jim vyhovuje vápenitá půda (zásaditá), nebo naopak půda se značným přídavkem rašeliny (kyselá).

Jak změřit pH půdy?

pH metr

Nejpřesnější měření kyselosti či zásaditosti půdy je pomocí elektronického měrného přístroje – pH metru. Testy se provádějí na suché půdě s tím, že se pomocí destilované vody připraví suspenze, z níž se později získávají potřebné informace.

Indikátorové papírky

Přestože je zajímavé přemýšlet o jednoduché metodě stanovení půdního pH za pomoci pH metru, ne každý na takové možnosti dosáhne. V pohodlí domova si však můžete provést test, jehož přesnost sice není úplně totožná s naměřenými hodnotami profesionálního pH metru, ale pro potřeby domácího pěstování je zcela dostačující.

  • Odeberte vzorek půdy, jejíž pH chcete stanovit. (Nejvhodnější vzorkem je vzorek půdy, která je vysušená – například po delším období sucha.)
  • Vložte půdu do uzavíratelné sklenice, přilijte destilovanou vodu v poměru 1: 1.
  • Vzorek nechte den, dva odležet.
  • ph půdy zjistíte pomocí indikátorových papírků určených k měření pH hodnot. (Koupíte v lékárně, laboratorních potřebách, některých drogeriích.)
  • Vložte indikátorový papírek do vody ze vzorku a dle tabulky na obalu indikátorových papírků odečtěte danou hodnotu. 

Jak často testovat půdu na kyselost či alkalitu?

Test na kyselost půdy ve formě indikačních papírků můžete konat tak často, jak uznáte za vhodné. Samotné testování nijak neovlivní stav ani složení půdy. Pokud ovšem půdní kyselost nezačnete na základě naměřené hodnoty ovlivňovat. Nejčastěji je třeba snížit kyselost půdy. V případě, že přidáte vápno, abyste půdní kyselost snížili, musíte pamatovat na to, že tento stav nebude trvalý, že vápno se v půdě neudrží navěky. Z tohoto důvodu ho musíte doplňovat pravidelně. 
Obecně však platí, že je dobré testy provádět jednou za půl roku, tehdy je změna v kyselosti půdy nejzřejmější.

Nechce se vám experimentovat?

Pokud se vám nechce zjišťovat pH půdy experimentálně, jednoduše se poohlédněte, co pěstují vaši sousedé

  • Pokud se v jejich zahradě daří rododendronu, vřesu, cesmíně a kopřivám, jde o území s  kyselou půdou (pH < 7). Dobrým indikátorem kyselé půdy je i přeslička.
  • Pokud u sousedů přesličku nenajdete, nebo pokud nepěstují žádnou z kyselomilných rostlin, máte pravděpodobně i vy zásaditou půdu (pH > 7) nebo téměř neutrální (okolo 7).

Obecně se považuje za nejvhodnější neutrální až mírně kyselá půda.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.