Take a fresh look at your lifestyle.

Jak vysadit plastové okno

Plastová okna jsou velmi moderním a stále častěji využívaným prvkem pro vytvoření výplně stavebních otvorů obytných i komerčních budov, a to nejen kvůli variabilitě dekoru, ale především kvůli řešení rámu, který umožňuje výrazně překlenout tepelné mosty vznikající právě v rámové konstrukci. Osazování plastových oken se standardně pojí se zateplováním fasády či s energeticky málo náročnými budovami, jelikož přináší svým majitelem poměrně velké množství výhod, po jejich pořízení je však nutné se pečlivě seznámit s jejich údržbou a provozem.

Výhody plastových oken

Jak již bylo zmíněno, hlavní výhodou plastových oken je jejich nízká tepelná vodivost, která je dosažena jednak použitím více okenních tabulí se vzduchovou mezerou, jednak komůrkovým profilem rámu. Kromě této charakteristiky jsou pak plastová okna oblíbená především kvůli velké vzhledové variabilitě (lze je pořídit v různých barvách a dekorech včetně textury dřeva), tvarové rozmanitosti a pokročilým mechanismům. Kromě toho se v porovnání s dřevěnými nebo kovovými typy mnohem snadněji udržují, vyznačují se však o něco kratší životností.

Plastové okno

Údržba plastových oken

Klasická údržba plastových oken spočívá v jejich pravidelném omývání, a dále pak seřizování, které je nutné provádět vždy na jaře a na podzim, aby bylo dosaženo potřebné míry přítlaku (utěsnění) křídla v návaznosti na exteriérové podmínky. Při zásadnější údržbě a opravách je pak nutné provést vysazení křídla. Obojí je řešeno specifickým postupem, který je nutné při realizaci dodržovat.

Seřizování plastových oken

Plastová okna je nutné seřídit před létem a před zimou, cílem seřízení je zajistit optimální podmínky utěsnění. Zimní nastavení je těsnější a při otevírání a zavírání klade větší odpor. Letní nastavení umožňuje lepší odvětrávání kvůli menšímu utěsnění. Aby bylo možné okno seřídit, je nutné jej otevřít a odstranit všechny krytky. Následně se v každém otvoru vhodným imbusovým klíčem nastaví správný přítlak, vyzkouší se utěsnění a nasadí se zpátky krytky.

Vysazení plastového okna

V případě větší údržby anebo oprav je občas nutné provést kompletní vysazení okenního křídla. Stejně jako seřízení i vysazení se provádí speciálním postupem. Ten se skládá z následujících kroků:

  1. Sejmutí krytky z kování okna.
  2. Vytažení zajišťovacího kolíku ručně nebo pomocí speciální kliky – kolík se vytahuje při zavřeném okně, jde-li to hůře, je nutné křídlo mírně přizvednout.
  3. Pootevření okna a jeho vysazení z pantů.

Po vysazení je křídlo nutné uložit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Následné nasazení se provádí obráceným postupem.

Na co si dát při vysazování okna pozor

Vysazení okna se neřadí mezi úkony, které by musel provádět profesionál a často jej řeší například lidé, kteří potřebují okno kompletně vyčistit či dělají rozsáhlé úpravy na fasádě nebo v interiéru. Pokud se tedy rozhodnete okno vysadit, měli byste si dát pozor na několik věcí, jedná se zejména o:

  • přípravu vhodného místa pro odložení sejmutého křídla – ideální je čisté místo s podložkou, křídlo opřít o svislou konstrukci a zajistit proti posunutí
  • úkon provádějte vždy ve dvojici – jeden člověk standardně není schopen odjišťovat křídlo i jej držet tak, aby nedošlo k poškození
  • namažte kování – manipulace s panty bude jednodušší, pokud bude kování namazané

V průběhu vysazování i při vysazení křídla je nutné postupovat obezřetně a manipulovat s ním velmi opatrně. Pokud se během vysazování s křídlem špatně pohybuje (zejména v kování), nepoužívejte k jeho uvolnění extenzivní sílu, veškeré snahy o uvolnění provádějte s rozvahou a vhodnými nástroji. Při opětovném nasazování si dávejte pozor, abyste vše vrátili na své místo, včetně zajišťovacího kolíku a krytky.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.