Take a fresh look at your lifestyle.

Jak udělat rastr na sádrokarton

Chystáte se rekonstruovat starý byt? Jistě pak budete chtít původní umakartové jádro nahradit sádrokartonem, a to v podobě příček, stropních podhledů či podlah. Sádrokartonové desky ovšem nejprve musíte upevnit na nosnou konstrukci z kovových profilů, neboli rastr. Tvorba příček nebo stropních podhledů proto vždy začíná konstrukcí rastru. Jak jej tedy udělat?

Co je rastr

Rastr je nosná konstrukce z kovových profilů, nejčastěji z 0,6 milimetrů silného pozinkovaného plechu či hliníku. Tato konstrukce musí vždy zohledňovat budoucí využití stěny a případné stavební otvory, jako jsou dveře nebo okna.

Na rastr se připevňují nejen sádrokartonové desky, mezi ně se vkládá ještě izolace (například minerální vlna) a dále zde vedou odpadní a vodovodní trubky nebo elektřina.

Typy kovových profilů

Kovové profily neboli rastr dělíme na příčkové, podhledové a obkladové. K příčkovým profilům, které jsou vlastně nosnými konstrukcemi sádrokartonových příček, patří:

  • Vodorovné profily (UW) – jsou určené k připevnění příčky na podlahu či strop.
  • Svislé profily (CW) – tyto profily, nazývané také jako stojiny, se vkládají do vodorovných profilů.

Podhledové a obkladové profily se dělí na:

  • Obvodové profily (UD) – jsou určené k připevnění podhledu na okolní navazující konstrukce
  • Profily podkladu (CD) – vkládají se do obvodových profilů a připevňují se na ně posléze sádrokartonové desky.

Připevnění rastru

Jednotlivé typy profilů se k sobě spojují pomocí samořezných vrutů neboli rychlošroubů. Prostřednictvím rychloštroubů se k rastru připevňují také sádrokartonové desky. Hloubka zašroubování šroubu skrz kovový profil musí být přitom alespoň 10 milimetrů.

A co se týče spojení rastru se stěnou: Rastr se do předvrtaných otvorů ve stěně přidělává zpravidla natloukacími hmoždinkami.

Spojení vodorovného a svislého profilu

Vodorovné a svislé profily rastru se k sobě žádným spojovacím materiálem nepřipevňují, jsou v sobě totiž pouze zasazené. Díky tomu má sádrokartonová stěna možnost pro teplotní roztažnost.

Kdyby k sobě byly vodorovné a svislé profily rastru napevno spojeny, docházelo by k sádrokartonové příčce k pnutím a prasklinám.

Správná volba sádrokartonové desky

Není to pouze o výběru odpovídajících nosných profilů rastru a jejich správné montáži. Velmi důležitý je také výběr správného typu sádrokartonové desky. Jiný typ desky využijeme třeba v koupelnách a kuchyních, další zase v podkrovních místnostech.

Do koupelen patří konkrétně patří zelený sádrokarton. Ten je impregnovaný, a tedy odolnější vůči vlhkosti. Zelené sádrokartonové desky využijeme také v kuchyních. Naopak do podkrovních místností patří sádrokarton růžový, který je odolný vůči vysokým teplotám při požáru.

Dle potřeby můžeme klasický bílý nebo šedý sádrokarton. V obývacím pokoji možná uvítáme také modrý sádrokarton s vysokým zvukovým útlumem.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.