Take a fresh look at your lifestyle.

Jak skenovat do počítače

Máte doma vytištěné fotky, důležité dokumenty nebo třeba oblíbené recepty, které byste si raději pojistili, nebo zkrátka zpřístupnilielektronické podobě? Pak není nic jednoduššího než dokumenty oskenovat a směle je pak například rozeslat přátelům, otevírat odkudkoliv online nebo zálohovat pro případ nouze. Potřebovat k tomu budete jen skener či multifunkční tiskárnu s funkcí skeneru a pár rad, jak na to.

Proč skenovat dokumenty

Důvodů, proč dokumenty či fotografie skenovat do počítače, je celá řada. V elektronické podobě je například snáze a bez finančních nákladů rozešlete přátelům, ukládáte je bez nároků na místo ve vašem bytě, můžete je zálohovat na libovolných místech a v nespočtu kopií a navíc je při uložení do e-mailu nebo kteréhokoliv z online úložišť je máte dostupné odkudkoli.

Co je potřeba ke skenování

oskenování dokumentů budete potřebovat pouze příslušné hardwarové vstupní zařízení, tedy skener nebo multifunkční tiskárnu s funkcí skeneru, které umožňují převedení fyzické 2D (nebo i 3D) předlohy do digitální podoby pro další využití. Jednotlivá skenovací zařízení se přitom liší ve svých parametrech – především rozlišení, interpolaci, barevné hloubce, ale třeba i způsobu připojení či snímání.

Multifunkční tiskárna

Jak pracuje skener?

Skener funguje na principu nasvícení předlohy, kdy světlo vyzařované zdrojem projde sklem a odrazí se od obrazové předlohy. Na druhé straně se pak obvykle nachází světlá plocha, která světlo lépe odráží a zajišťuje tak nejlepší možnou kvalitu digitálního obrazu. Odražené světlo pak soustavou zrcadel putuje na detektory CCD, které proměňují světlo na elektrický proud, jehož intenzita odpovídá množství odraženého světla. Pomocí systému RGB je pak vytvořen barevný obrazelektronické podobě.

Jak skenovat

Postup skenování do počítače je poměrně jednoduchý. Jakmile je skener zapojen do elektrické sítě a připojen k počítači (obvykle pomocí USB konektoru), skenovaný snímek vložíte na skleněnou plochu obrázkem (skenovanou plochou) dolu. Skener zavřete, stisknete tlačítko skenování a vyčkáte, dokud skener neoskenuje celou plochu dokumentu. To obvykle zabere několik vteřin a tento proces bývá také doprovázen mírným hučením skeneru. Průběh skenování přitom obvykle vidíte i na obrazovce počítače. Jakmile je skenování stránky ukončeno, zobrazí skener oznámení a na počítači se v příslušné složce objeví uložený oskenovaný snímek, který je již připraven k dalšímu využití.

Speciální skenery

Kromě klasických skenerů určených k převádění fyzických snímků do elektronické podoby existují i skenery speciální, mezi které patří například čtečky čárových kódů nebo skenery s funkcí optického rozpoznávání znaků které umožňují digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem – tedy jej libovolně upravovat v jakémkoliv textovém editoru. Samostatnou kapitolou jsou pak 3D skenery, které umožňují digitalizovat povrch objektu, převést jej do mraku bodů a ten následně na geometrický model v tzv. polygonální síti.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.