Take a fresh look at your lifestyle.

Jak propojit sudy na vodu

I letošní horké léto ukázalo, že sucha se jen tak nezbavíme. Sucho sužuje nejen zemědělce, ale také nás, zahrádkáře. To je důvod, proč je potřeba se naučit co nejefektivněji zacházet s dešťovou vodu. Nejjednodušší a zřejmě i nejstarší formou redukce odtoku dešťové vody ze střech je její zachytávání do nádob a následné využití právě na zalévání zahrady během sucha. Jak ukazují historické záznamy,  dešťová voda byla shromažďována v jednoduchých hliněných nádobách již před 2000 lety v Thajsku a později i v jiných oblastech světa. 
Pokud nechcete rovnou investovat do  tisícilitrové či ještě větší plastové nádrže s ochranným kovovým žebrováním a podstavcem, sežeňte si obyčejné sudy a propojte je. Jak propojit sudy na vodu?

Shromažďování dešťové vody

V dnešní době má technologie shromažďování dešťové vody řadu konkrétních podob, které se však stále odvíjejí od jedné jediné základní myšlenky – zachycení dešťové vody do sudu postaveného pod okap

V současnosti se prosazují uzavřené sudy (kontejnery), které na rozdíl od otevřených neposkytují vhodné podmínky pro rozmnožování hmyzu (komáří invaze). Zakrytý sud je vhodnější i z toho důvodu, že odpadá nutnost instalace roštu pro zachytávání spadaného listí a dalších hrubých nečistot. V jejich horní části bývá otvor na vyústění okapu, případně bezpečnostní přepad a ve spodní výpusť pro snadnější manipulaci. 

Sudy mohou být vyrobeny třeba z dubového dřeva nebo plastu. Jsou navrženy tak, aby odolávaly horkým podmínkám v létě i mrazům v zimě. Například plastové sudy z polypropylenu (PP) nebo vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Mezi největší výhody plastových sudů na dešťovou vodu patří nízká hmotnost, cenová dostupnost, snadná instalace a manipulace.

Sudy mohou být samostatné, nebo navzájem propojené, přičemž každý sud může (ale nemusí) mít samostatnou výpusť. 

Vodu ze sudu lze snadno rozvést po zahradě – buď samospádem, pomocí čerpadla nebo se sud vybaví podstavcem, který usnadní napouštění konví přímo ze sudu. Mnoho z nás, zahrádkářů však nabírá vodu ponořením vody rovnou do sudu. V tom případě ale pozor, aby byla konev z venku čistá, aby se voda v sudu nezakontaminovala hlínou, trávou a podobně. 

Jak propojit sudy na vodu?

Nejjednodušší způsob je propojit sudy hadicí, která bude v obou sudech sahat až ke dnu

  • Sudy propojíte jednoduše tak, že hadici naplníte vodou, ucpete na obou koncích a ty ponoříte do obou sudů. 
  • Podmínkou je, aby v každém sudu bylo trochu vody a konce se dostaly pod hladinu.
  • Nikdy však nesmíte vypustit (vybrat) vodu ze sudů až k ústí hadice, aby nenasála vzduch. 
  • (Udržování minimální hladiny vody v sudu se dá řešit umístěním dopouštěcího ventilu – toho z WC nádržky – cca 10 cm nad dno sudu napojeného hadicí na domovní vodovod. Když dojde voda dešťová, můžete tak mít trochu „odražené“ vodovodní.)

Obyčejná hadice se ale někdy může kroutit a bránit při nabírání vody z plného sudu. Proto můžete vyzkoušet třeba tuto variantu:

  • Opatřete si kovovou trubku s vnitřním průměrem do 26 mm.
  • Ohněte trubku do tvaru písmene “U” (poloměr 12 nebo 16 cm).
  • Délku ramen upravte tak, aby po nasazení na sudy (stojící v rovině těsně vedle sebe) končily konce trubky asi 2 cm nade dnem.
  • Až bude jeden sud plný, ohnutou trubku naplňte vodou a nasaďte ji přes plný a prázdný sud.
  • Voda z plného sudu přeteče do prázdného a ustálí se na stejné úrovni. 
  • Vodu pak můžete odebírat odkudkoliv.

Takto můžete mít sudy propojené celou zalévací sezónu. Klidně i 5 kusů 200 litrových sudů. 

Sudy můžete propojit také jako spojené nádoby přímo.

  • Třeba obyčejnou vodovodní plastovou trubkou. (Pozor však na průnik vody netěsností ve stěnách sudu. Chce to dobře utěsnit!) Budete mít stále stejně vysokou hladinu vody v obou sudech.

Zachycená a uskladněná dešťová voda je pro rostliny velmi vhodná, protože se jedná o měkkou vodu zbavenou škodlivého fluoru, chloru a jiných látek. 

Dnes si můžete pořídit různé tvarově či barevně upravené sudy, které lze sladit s celkovým designem budovy, domu či zahrady, což se stává módním hitem.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.