Take a fresh look at your lifestyle.

Jak opravit šamot v kamnech

Šamot je jedním z klasických materiálů, jež je dlouhodobě využíván k výstavbě krbů a kamen zejména díky jeho velmi dobré žáruvzdornosti a schopnosti akumulace tepelné energie. Šamotové cihly a desky se využívají ke zbudování vyzdívky a vyvložkování topného prostoru tělesa krbu nebo kamen, přičemž výhodou tohoto řešení je efektivnější spalovací proces, který může využívat vyšších teplot a dlouhodobé zachování tepelné energie k postupnému sálání i v případě, že palivo již dohoří.

Vlastnosti a užití šamotu

Využití šamotových prvků k výstavbě přímého topného tělesa je velmi výhodné právě především díky jeho schopnostem odolávat žáru a získané teplo akumulovat a dále sálat. Tyto vlastnosti má šamot jednak díky chemickému a krystalickému složení, jednak díky způsobu zpracování. Obecně se šamotové produkty lisují při nízkém obsahu vody ze směsi žárovzdorných jílů a kaolínů s příměsemi lupku, z chemického hlediska je tak tvoří především velmi odolný oxid křemičitý, jílové minerály a sloučeniny schopné vstřebávat teplo. Šamot tak může odolává i teplotám nad 1600 °C a zachovává si svůj tvar i jednolitý charakter.

Kamna

Nevýhody šamotu

Přestože je šamot tradičním materiálem pro vyzdívku krbů a kamen nebo obezdívku krbové vložky, řada zákazníků upřednostňuje jiné materiály, a to především kvůli jeho hmotnosti a ceně. Šamotové tvarovky jsou o něco dražší než klasické keramické zdící materiály nebo jiné řešení krbové vyzdívky, jejich životnost však bývá zpravidla vyšší a lze je také svépomocí opravit. Rovněž je pravda, že šamot vyžaduje pravidelnou údržby. Problém hmotnosti se promítá především do požadavku na únosnost vodorovné nosné konstrukce.

Šamotové produkty a jejich oprava

Standardně lze narazit na několik produktů ze šamotu. Primárně se jedná o již zmíněné tvarovky zahrnující cihly, desky a další doprovodný sortiment pro realizaci vyzdívky a obezdívky topných těles (krbů, kamen, pecí, komínů apod.), přičemž jejich spojování je obvykle řešeno žárovzdornými maltami. Tento sortiment pak doplňuje tzv. kamnářský šamotový tmel, který slouží k jejich opravám.

Poruchy šamotových tvárnic a vyzdívky

U šamotové vyzdívky, resp. u všech šamotových produktů, dochází postupem času k degradaci, což je způsobeno jednak působením různých okolních podmínek v objektu (navlháním), jednak provozem, který materiál teplotně namáhá. Dlouhodobým užíváním tak mohou v tvárnicích vznikat praskliny nebo trhliny, či je může začít vydrolovat jejich hmota. Výhodou šamotu je možnost jeho vyspravení pomocí speciálních šamotových hmot – malt a tmelů.

Oprava šamotu tmelem

Kamnářský tmel se používá na opravu menších poruch a trhlin. K dostání je již v namíchaném stavu v kartuší s dávkovací špičkou. Oprava je prováděna podle pokynů výrobce, a to obecně podle tohoto postupu:

 1. Připravte si místa, která se budou tmelit – očistěte vydrolené kusy šamotu (tmel se pak v daném místě lépe přichytí).
 2. Naneste kamnářský tmel na porušená místa a uhlaďte jej do požadované plochy.
 3. Tmel musí vyschnout – vytvrdnout na vzduchu (obvykle 24 hodin nebo podle návodu k produktu). Pro správné vytvrzení je nutné dodržet aplikační okolní teplotu.
 4. Po vysušení by měl být tmel ještě vypálen, tzn je nutné uvést těleso do klasického provozu.

Oprava šamotu maltou

Pro větší trhliny nebo výrazné plošné poškození se vyzdívka šamotuje šamotovou maltou. Při tomto procesu jsou pokrývány připravenou hmotou větší vnitřní plochy topného tělesa. Postup je následující:

 1. Plochy k opravě je nutné očistit od vydrolených kusů.
 2. Malta se připravuje ze šamotového prášku či směsi, do které se přidává vodní sklo.
 3. Připravená hmota se nanese v souvislé vrstvě na poškozená místa a nechá vytvrdnout – tvrdnutí (vysoušení) mže trvat až 5 či 6 dnů.
 4. Po vytvrdnutí je nutné maltu vypálit provozem topného tělesa.

Vypálení malty je důležité kvůli chemickým reakcím, které při běžné teplotě v maltě či tmelu neproběhnou. Při přípravě a aplikaci tmelu či malty je nutné dávat pozor kvůli obsahu vodního skla se žíravými účinky.

1 Comment
 1. PŘIBYL says

  Dobrý den zajímá mne zda je nutné při opravě šamotu opravované plochy odmastit popřípadě čím. děkuji

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.