Take a fresh look at your lifestyle.

Hurdiskový strop

Stavíte si vlastní dům a doslechli jste se o výhodnosti hurdiskového stropu? V aktuálním článku se na tuto stropní konstrukci podrobně zaměříme, seznámíme vás s jejími přednostmi a nezapomeneme samozřejmě zmínit i nedostatky. Stropy se dnes staví především z keramických nosníků, vložek či betonových filigránů. Hurdisky jsou ploché tenkostěnné cihly, které se běžně využívaly s koncem minulého století.

Hlavním důvodem pro jejich masivní využití byla příznivá cena, vysoká variabilita, jednoduchost, přesnost a dostatečná nosnost. Pokud stavíte strop z hurdisek sami, dbejte na správnou montáž. Pak je použití tohoto materiálu bezpečné. Abyste měli záruky vysoké kvality, vsaďte na některé z tradičních výrobců těchto moderních tvarovek.

Hlavní přednosti hurdiskového stropu

hurdiskový stropMezi největšího výhody hurdiskových stropů patří jednoduchost, přesnost a velká úspornost. Protože krytina má nízkou hmotnost, snadno se s ní manipuluje a umožňuje komfortní ruční montáž. Je tak ideální pro každého, kdo staví svépomocí.

Rovněž oceníte její vynikající tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Tyto aspekty činí z hurdisek krytinu vhodnou pro rodinné i bytové domy. Na výběr zde máte z několika rozměrů – ty už závisejí na značce, kterou si zvolíte. Speciální hurdisky se hodí i pro montáž do zemědělských nebo třeba průmyslových objektů. Základem jsou však obytné budovy.

Mají hurdiskové stropy nějakou nevýhodu?

V minulých letech se od hurdiskových stropů začalo výrazně upouštět, protože docházelo k jejich borcení. Na vině však nebyla chyba v samotném materiálu, ale v technologických postupech při montáži stropů.

Za nevýhodu hurdisek můžeme označit složitost jejich opravy, protože ty bývají značně náročné. Strop je totiž nutné celý rozebrat a vytvořit ho znovu. Pokud je většina hurdisek bez vad, stačí je odřezat, vyčistit úložnou přírubu nosníku a přidat bednění. Jinak není znám žádný důvod, proč byste se měli hurdiskového stropu obávat.

Jak postupovat při montáži

Při výstavbě stropu vždy musíte dodržet technologický postup montáže, který v tomto případě vychází z ČSN 73 1105 – Navrhování a provádění hurdiskových stropů. Hurdisky se pokládají na rovinné nosníky a nesmí se na ně bez použití separační vrstvy dávat materiál, který vykazuje objemové změny (například se smrští). Všechny spáry se musí vyplnit maltou a lze použít pouze hurdisky bez vad.

Montáž by měl provádět odborně způsobilý pracovník. Typ použitých nosníků a jejich uložení vám určí statický výpočet. Bližší a odborné informace k montáži naleznete ve zmíněné normě, případně doporučujeme poradit se s odborníkem na danou problematiku. Můžete oslovit řemeslníka, který vám bude strop montovat, nebo se ptát přímo u výrobce, kde hurdisky kupujete. V Čechách funguje několik dodavatelů hurdisek.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.