Take a fresh look at your lifestyle.

Hnojení rybízu

Rybíz se pěstuje na jednom stanovišti mnoho let, čímž dochází postupně k jednostrannému odčerpávání živin. Aby bylo hnojení účinné (hlavně vápnění, hnojení fosforečnými a draselnými hnojivy), je třeba hnojiva zapracovat do půdního profilu. Největší vliv na celkový růst a plodnost rybízu má dusík. Rozhoduje o růstu letorostů, později o diferenciaci pupenů a také o sklizni a kvalitě plodů. Dávky dusíkatých hnojiv je třeba zvolit podle celkového růstu a plodnosti rybízových keřů. Jak na hnojení rybízu?

S hnojením je třeba začít již před výsadbou rybízového keře či stromku

Před výsadbou rybízu plochu odplevelíme a dobře zásobíme organickými hnojivy, nejlépe chlévskou mrvou v množství 6 až 8 kg na m2

Hnojení rybízu chlévskou mrvou v plné plodnosti

Od nástupu plné plodnosti rybízových keřů hnojíme chlévskou mrvou každý rok v množství 2 až 3 kg na m2. Dbáme na to, aby nedošlo k zaplevelení, protože zaplevelené výsadby už těžko dostaneme do optimálního stavu. Hnůj zaryjeme (na větších plochách zaoráme) vždy na podzim, protože tímto zásahem se porušuje značná část kořenového systému. Kořeny však do jarního období zregenerují a s příchodem vegetace již není porušen přívod potřebných živin. 

Přihnojování rybízu v průběhu vegetace

V průběhu vegetace plevele odstraňujeme pouze mělkou kultivací, před kterou rozhodíme v případě potřeby průmyslově hnojivo 30 až 50 g na m2. Nejvhodnější je Cererit. V případě, že používáme jednosložková hnojiva, poměr živin N: P: K by měl být 2: 1: 3.

Draslík, vápník, hořčík – vliv na růst, zdravotní stav, úrodu a kvalitu ovoce

  • Draslík příznivě působí na odolnost proti nízkým teplotám, na vybarvení plodů a květů. Rostliny dobře zásobené draslíkem lépe překonávají i období sucha (vodní stres). 
  • Vápník má mimořádný význam pro kvalitu plodů. Jeho dostatečný obsah v plodech je rozhodujícím předpokladem jejich skladovatelnosti. 
  • Hořčík je nezbytnou složkou listové zeleně chlorofylu, bez něhož není možná fotosyntéza ve většině rostlin. Působí na příjem a transport fosforu v rostlinách a účastní se dělení buněk, opylení, tvorby semen i plodů. Nedostatek hořčíku ve výživě rostlin se projevuje žloutnutím listů. Příjem hořčíku na vápenatých půdách brzdí nadbytek vápníku. 

Vizuální symptomy (barevné změny) na listech rybízu

Příčinou těchto projevů mohou být poruchy z nedostatku či nadbytku výše uvedených makroprvků, ale i mikroprvků (bór, chlor, molybden, měď, železo, mangan, zinek). Na základě diagnostiky můžeme nedostatek těchto prvků doplnit aplikací speciálních hnojiv během vegetace hnojením na list (tzv. foliární výživa).

Jak ještě udržet a posílit půdní úrodnost

Pro udržení půdní úrodnosti kromě anorganických hnojiv můžeme při pěstování rybízu používat i organické látky a hnojiva, jako je např. biomasa trávy a spadaného listí, kompostovaný hnůj nebo kompost, nejlépe v podzimním období (viz výše). Kompost můžeme použít i v jarním období, nejpozději do konce května. Organická hnojiva zapracujeme jen mělce. Dosáhneme tak rychlou mineralizaci a uvolňování živin z organických hnojiv přístupných pro rybíz. 

Ve specializovaných prodejnách můžete zakoupit hnojiva určená speciálně pro rybíz a další drobné ovoce. Např. Orgamin, Forestina ORGAMIN, Cererit s guánem a lignogumátem, Agro hnojivo pro ovocné stromy a drobné ovoce a další.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.