Take a fresh look at your lifestyle.

Druhy květenství

Květenství (inflorescentia) je soubor květů sestavených podle určitých zákonitostí o větvení stonku a postavení listenů. Typ květenství je často důležitým společným znakem pro celé čeledi. Jedná se o seskupení drobných květů do souboru. Jeho úkolem je mimo jiné zvýšit nápadnost květu pro opylovače (včely, čmeláky či jiné druhy hmyzu). O druzích květenství jste určitě slyšeli již v přírodopisu na základní škole. Že je to dávno? Nevadí, není nic jednoduššího, než si toto “učivo” připomenout. Uvidíte, oč se pro vás kvetoucí rostliny stanou mnohem zajímavější.

Druhy květenství

Podle typu větvení stonku a sledu vývoje květů rozlišujeme jednoduchá a složená květenství.

Jednoduchá květenství

Květenství: hrozen

Jednoduchá květenství dělíme na hroznovitá (racemózní) a vrcholičnatá (cymózní).

1) Hroznovitá květenství

Hlavní stonek je nejdelší, vedlejší stonky ho nepřerůstají. Květy rozkvétají:

 1. od zdola nahoru
 2. od okraje květenství ke středu

K hroznovitým květenstvím patří lata, hrozen, klas, klásek, palice, chocholík, okolík, strboul a úbor.

Květenství: úbor

Přibližme si například hroznovité květenství úbor – z rozšířeného květního lůžka vyrůstají 2 typy květů:

 • trubkovité – uvnitř, mají rozmnožovací funkci,
 • vně květy jazykové bez pohlavních orgánů – mají za úkol přilákat hmyz

(kopretina, sedmikráska)

2) Vrcholičnatá květenství

Postranní stonky přerůstají hlavní stonek. Květy rozkvétají opačně než u hroznovitých květenství”

 • shora dolů,
 • od středu ke stranám.

Mezi vrcholičnatá květenství patří vrcholíky, kružel, vidlan, vějířek, srpek, vijan, šroubel a klubko.

Devětsil bílý – hrozen úborů

Složená květenství

Složená květenství vznikají kombinací jednoduchých typů květenství (stejných nebo různých).

Například:

 • složený okolík (okolík z okolíků) – čeleď miříkovité,
 • složený klas z klásků  – obilniny (pšenice, žito),
 • lata složená z klásků (lipnice, kostřava),
 • hrozen úborů – devětsil,
 • lichopřeslen z vidlanů – čeleď hluchavkovité, apod.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.