Take a fresh look at your lifestyle.

Dřín obecný – pěstování

Dřín obecný (Cornus mas) znali už dávno naši předkové a jeho plody využívali tak jako vše, co jim příroda nabízela. Z  plodů dřínu obecného (dřínky) vyráběli džemy, kompoty, sirupy a chutný likér. Dokázali z nich vypálit dobrou dřínkovici. V lidovém léčitelství se zas dřínky používaly při vysokých horečkách a zažívacích potížích. 

Význam a využití plodů dřínu obecného

Dřín obecný lze zařadit mezi užitkový okrasný keř (dá se pěstovat i jako stromek) poskytující jedlé plodydřínky. Je také velmi významným zdrojem pylu – prvního zdroje potravy pro včely a čmeláky, protože kvete velmi brzy na jaře. 
Plody dřínu lze všestranně využít jak v čerstvém stavu, tak zpracované ve formě šťáv, sirupů, želé, kompotů, džemu, vína i vzácného destilátu zvaného dřínkovice
V lidovém léčitelství se plody smíchané s medem nebo cukrem používají při průjmech, žaludečních potížích a poruchách látkové výměny.

Pěstování dřínu obecného

Nároky na půdu a klimatické podmínky

Dřín patří k teplomilnějším, suchovzdorným, pomalu rostoucím, ale dlouhověkým ovocným dřevinám. Některé rané odrůdy lze však úspěšně pěstovat i v horších klimatických a půdních podmínkách. Předností dřínu jsou jeho nízké nároky na pěstování a půdu, značná odolnost vůči suchu i chorobám a škůdcům

 • Dřín je mrazuvzdorný v dřevě i květu. Ačkoli kvete velmi brzy na jaře. Plodí téměř pravidelně
 • Pro jeho pěstování jsou optimální písčitohlinité až hlinité půdy s mírně kyselou, neutrální až alkalickou reakcí. 
 • Spíše snese sušší stanoviště než stanoviště trvale zamokřené. 
 • Je náročný na světlo a teplo, pro pěstování jsou  nejvhodnější jižní až jihozápadní svahy.

Rozmnožovací materiál a výsadba

 • V zahrádce pro samozásobení stačí vysadit jen jednu rostlinu, ale na širší využití a výrobu destilátu je zapotřebí více rostlin. Sázejte je na sušší stanoviště, jako okrasný ovocný druh i do okrasné části zahrady. 
 • Před vysazením přidejte do vykopaných jam trochu vyzrálého kompostu. Kyselou půdu je třeba povápnit, případně promíchat okolní půdu s dolomitickým vápencem. 
 • Vzdálenost rostlin v řadě má být alespoň 3 – 4 m, v meziřadí 4 – 5 m. 
 • Dřín lze pěstovat ve formě keře i stromečku (odstraňuje se přízemní obrost).

Ošetřování během vegetace

 • Po vysazení se doporučuje bezprostřední okolí rostlin mulčovat kůrou, příp. použít mulčovací textilii v šířce 1 m. 
 • Pokud budete dřín vysazovat na jaře, vytvořte kolem rostliny tzv. mísu na příp. zalévání v suchých obdobích. Ostatní plochu můžete zatravnit a udržovat sekáním. 
 • Dřín obecný je nenáročný ovocný druh, který nevyžaduje chemickou ochranu. Netrpí významnými nemocemi ani škůdci, proto ho můžete pěstovat zcela ekologickým způsobem.
 • Řez se doporučuje pouze v případě značného zahuštění keře. Odstraňují se celé slabší větve zahušťující keř.

Hnojení a závlaha

Na výživných substrátech dřín nevyžaduje hnojení. Pokud je růst slabší, je možno přidat na jaře do 150 g NPK. 
Závlaha je nutná jen v prvním roce po jarní výsadbě, později jen minimálně na velmi suchých stanovištích s písčitými a mělkými půdami.

Dozrávání a sběr plodů

Dřín zpravidla začíná dozrávat koncem srpna (jižní Morava), ve vyšších polohách až koncem září – v závislosti na odrůdě. Z jednoho dospělého keře je možné sklidit 30 – 40 kg plodů. Plody se sklízí v době plné zralosti ručně, příp. setřásáním. Sklízí se postupně.

Se sklizní dřínek je třeba začít ještě dříve, než přezrají a změknou.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.