Take a fresh look at your lifestyle.

Dojivost krav

Také si se samozřejmostí ráno nalijete sklenici mléka, pochutnáte si na jogurtu, plátku sýra, ale o kravách a lidech, kteří se o ně starají, nevíte téměř nic nebo máte zkreslené představy?

(Sluchátka na uších, tóny vážné i méně vážné hudby a maštal plná spokojených dojnic, jejichž dojivost se zázračně zvýšila. Jak vysvětluje v závěrečné scéně kultovního filmu Slunce, seno, jahody předseda družstva jihočeské vísky Hoštice otci studenta Šimona Pláničky: „Jaké hlouposti? Šimon nám tu prostě obrovsky pomohl. Jeho zásluhou jsme uvedli do praxe experiment vlivu kulturního prostředí na zvýšení dojivosti.”)

Moderní farmy dojnic

Dojnice z hezčí strany – to je voňavé seno a kravské vemeno plné mléka.  Z té odvrácené vidle a hnůj. Vidíte to také tak?

Moderní farmy dojnic však vypadají úplně jinak. Často je ovládají počítače a roboty. Superfabriky produkující mléko jsou tak srovnatelné s automobilkami. Všichni, co pracují na farmách, však mají k dobru jednu vlastnost – milují zvířata.

Šéf jisté irské společnosti sice známý český film (viz výše) neviděl, přesto daleko od filmové postavy Šimona Pláničky nemá. Tvrdí, že dojivost krav a kvalita mléka se ovlivnit dají. Na jeho farmě ji zvyšují prostřednictvím tzv. tepnoměřičů. Jsou na obojku krávy. Informace o změně jejího chování či stavu tak zaměstnanci dostanou okamžitě -na počítači, smartphonu či tabletu.

Kdyby nezasvěceným někdo položil otázku, kolik mléka dá denně jedna dojnice, pravděpodobně by nedokázali správně odpovědět. Kdysi to bylo 10 až 20 litrů mléka, dnes je běžné nadojit 30 litrů a špičkové krávy nadojí denně i 70 až 80 litrů mléka! 

Laktace, dojivost, dojnost a dojitelnost krav

  • Laktace je období produkce mléka. U krav trvá od otelení cca 10 měsíců. Průběh laktace vyjadřuje laktační křivka. Tvar laktační křivky závisí na individualitě dojnice, pořadí laktace, ale zejména na úrovni výživy, zdravotního stavu, dojení a ostatních vnějších vlivů během laktace.
  • Dojivost je schopnost hospodářských zvířat produkovat zvýšené množství mléka nad potřebu výživy mláďat.
  • Dojnost je množství mléka v litrech nebo kilogramech nadojené na dojnici za den, měsíc, laktaci.
  • Dojitelnost je rychlost uvolňování mléka při dojení. Je to technologický prvek důležitý zejména při dojení v dojírnách. Dojitelnost se zjišťuje kontrolním dojícím strojem.

Činitelé ovlivňující produkční schopnost dojnic – dojivost

Výživa a krmení dojnic významně ovlivňují jejich produkční schopnost, tedy i dojivost. Při nedostatečné výživě klesá produkce mléka o 50 až 70%. Reakce dojnic na úroveň výživy a krmení je rozdílná podle jejich potenciální dojnosti. 

  • Na nízkou úroveň výživy velmi rychle reagují zejména krávy s vysokou produkcí mléka. 
  • Naopak zlepšení výživy a krmení se výrazně projevuje u krav s nízkou užitkovostí. 

Dojivost velmi příznivě ovlivňují i některá krmiva jako např. vojtěška setá, jetel luční, pastevní porost, luštěniny, krmná řepa a seno

Dojivost krav závisí i na způsobu krmení

Při krmení dojnic lze použít tři způsoby krmení:
– hromadné krmení
– individuální krmení
– skupinové krmení

  • Při hromadném krmení se krmí všechny dojnice stejně, bez rozdílu užitkovosti. Tento způsob krmení je sice jednoduchý, ale naprosto nehospodárný. Výborné dojnice mohou trpět na nedostatek živin a jejich schopnosti se nevyužívají, zatímco málo výkonné dojnice se nehospodárné překrmují.
  • Při individuálním krmení dostává každá dojnice krmnou dávku předepsanou podle hmotnosti a denní produkci mléka. Krmná technika se zjednodušuje tím, že všechny dojnice dostávají základní krmnou dávku a přídavek jaderných krmiv dostávají individuálně.
  • Při skupinovém krmení se rozdělí dojnice s přibližně stejnou živou hmotností a dojivostí do skupin. Krmná dávka se sestavuje pro každou skupinu zvlášť. Tento způsob krmení je vhodný ve vyšších koncentracích dojnic.

Na dojivost krav má vliv také napájení, pastva, ošetřování, čištění, ustájení (s přivázáním,  volné, kombinované) a další skutečnosti.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.