Take a fresh look at your lifestyle.

Černé uhlí

Plánujete stavbu rodinného domu? Nebo jste se pustili do kompletní rekonstrukce staré chalupy? Pak bude jistě jednou z otázek k řešení to, čím budete topit. Dnešní nabídka je velice pestrá. Využít lze dřevo, plyn, biomasu, elektřinu a mnoho dalších. My se dnes podíváme na jeden z nejstarších způsobů vytápění, na černé uhlí. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Jak se pohybuje cena a jaké černé uhlí se k topení využívá?

Zásoby a typy černého uhlí

Černé uhlí vzniklo v období karbonu, tedy někdy před 360 miliony let. Jako topivo se využívalo od počátku. Dnes najdete největší zásoby černého uhlí v USA, Indii, Číně, JAR a Rusku. Největším vývozcem pak je Austrálie a Indonésie. U nás se stále těží, ale už pouze v jedné lokalitě, v Ostravsko-karvinském revíru.

Černé uhlí můžeme rozdělit na:
antracit – nejvyšší výhřevnost, obsah uhlíku asi 90%

černé, kamenné uhlí – obsah uhlíku 80-90%

koksovatelné druhy – k výrobě koksu

plynové uhlí –výrobě svítiplynu

Výhody a nevýhody topení černým uhlím

Proč vůbec zvolit k topení černé uhlí a ne jiné druhy? A naopak, existují důvody, proč černé uhlí nebude vhodné zejména pro vaši stavbu? Pokusili jsme se shrnout nejdůležitější důvody pro a proti.

Výhody

– dobrá výhřevnost (23,1 MJ/kg)

– oproti hnědému uhlí méně zatěžuje životní prostředí

– lze zvolit ekologickou alternativu černého uhlí

– u současných automatických kotlů malá časová náročnost na každodenní provoz

– roční provoz vyjde na cca 22 000 Kč

Nevýhody

– neobnovitelný zdroj energie

– vyšší cena oproti hnědému uhlí

nutné mít prostory pro skladování

Co ovlivňuje kvalitu černého uhlí?

Do Čech se (ačkoli tu máme vlastní zdroje) černé uhlí také dováží, a to zejména z Polska. Mnoho lidí je vůči němu skeptických a pokládají si  otázku, jak je to vlastně s kvalitou černého uhlí? Co ji ovlivňuje a dá se na první pohled rozeznat kvalitní od nekvalitního?

U uhlí platí, že za kvalitu si (při hlavním nákupu) připlatíte. Na druhou stranu, díky tomu pak budete mít nižší spotřebu, tudíž skutečné náklady budou nižší. Kvalitu uhlí určuje zejména obsah uhlíku (to ovlivní výhřevnost), nízký obsah síry, skladování – zda na uhlí nikde neprší nebo nesvítí přímé slunce.

Zdroj obrázku: Wikipedia

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.