Take a fresh look at your lifestyle.

Bojler vyhazuje pojistky

Ohřev teplé užitkové vody je možné realizovat prostřednictvím několika přístupů a zřízení. V domácnostech napojených na centrální vytápění bývá teplá voda přiváděna z externího zdroje, v příbytcích vytápěných lokálně se pak nabízí několik možností, a to kombinovaný zdroj vytápění a ohřevu TUV, a pak oddělený – bojler. Bojler je zásobníkový ohřívač, který je dimenzovaný tak, aby umožňoval ohřev teplé vody v objemech, které odpovídají potřebám domácnosti.

Jak bojler funguje

Princip fungování bojleru spočívá v umístění topné spirály přímo do zásobníku, která ohřívá celý objem vody na požadovanou (přednastavenou) teplotu. Při odčerpávání je do zásobníku kontinuálně připouštěna studená voda, celý systém se tak musí dále dohřívat, aby udržoval definovanou teplotní úroveň. Zásobník má obvykle převládající výškový rozměr, bojlery orientované na šířku však také nejsou výjimkou. Bojlery, resp. ohřívače vody se mezi sebou liší především z hlediska objemu. Menší ohřívače pro lokální ohřev bývají buď beztlakové, nebo průtokové, pro zásobování celé domácnosti se využívají bojlery tlakové – velkoobjemové.

Specifika a užívání bojleru

Bojler plní v domácnosti jedinou základní funkci, kterou je ohřev vody. K tomuto účelu je možné využít různé typy bojlerů, jež se mezi sebou liší především vstupní investicí a také napojením na další systémy v domě/bytě.

Typy bojleru dle tepelného zdroje

Ohřev teplé vody v zásobníku bojleru je možné realizovat prostřednictvím různých tepelných zdrojů, nejčastěji se jedná o:

  • elektrické – vybavené topnou spirálou nebo obdobným otopným tělesem, jež je umístěno v zásobníku a je v přímém kontaktu s ohřívanou vodou, jedná se o nejčastěji využívanou variantu vzhledem nákladům na pořízení a údržbu
  • plynový – využívá k ohřevu spalovaný plyn a vyžaduje větší úpravy jak na přívodu plynu, tak na odvodu spalin, tato varianta je méně oblíbená právě kvůli výši vstupních investic, a také mnohdy nedostatečnému objemu
  • akumulační – využívají sekundární teplo přicházející z topné soustavy (kotle na různá paliva včetně tuhých), jedná se o variantu využívanou velmi zřídka
  • kombinovaný – tento typ bojleru je primárně využíván jako elektrický, je však opatřen technologií k upřednostnění jiného zdroje v případě, že je aktuálně výhodnější

Umístění a údržba bojleru

Bojlery se zpravidla umisťují do technických nebo sanitárních místností tak, aby bylo možné provádět jejich pravidelné ošetřování a údržbu. Nejčastěji se tak bojlery instalují do sklepa, technické místnosti, či do koupelny, je-li pro ně prostor a nepřekáží běžnému provozu. Údržba bojleru zahrnuje především dvě základní činnosti, které mohou ovlivnit nejen životnost samotného zařízení, ale také nezávadnost vody, která z něj vychází. Jelikož bojler pracuje s běžnou kohoutkovou vodou, vždy hrozí riziko jeho zanášení vodním kamenem, je tak potřeba buď vodu na vstupu upravovat, nebo provádět pravidelné čištění. Druhým problémem jsou nežádoucí bakterie, které se mohou v bojleru množit – jedná se především o bakterie rodu Legionella, které mohou způsobovat závažné zdravotní potíže a v zásobníku se vyskytovat po delší odstávce, nebo při dlouhodobém udržování nízké teploty. Kvůli této bakterii je nutné teplotu vody alespoň jednou za čas zvýšit nad 65 °C.

Poruchy bojleru

Užívání vede k postupnému opotřebování jednotlivých součástí bojleru, primárně se vždy jedná o jejich zanášení vodním kamenem nebo natékání vody do míst, kde je to nežádoucí rzí, trhlinou nebo místem, kde došlo k mechanickému poškození. Některé opravy bojlerů se vyplatí, zejména jedná-li se o výměnu drobné komponenty. Standardně lze u bojlerů rozlišovat následující typy poruch:

  • porucha topného tělesa
  • porucha elektrického rozvodu a spínání
  • porucha ventilu na vstupu nebo na výstupu

Všechny tyto poruchy je možné při správné diagnostice poměrně jednoduše opravit, je však vhodné využít profesionálních služeb.

Elektrické pojistky

Bojler vyhazuje pojistky při zapnutí

V případě této poruchy je nutné provést základní diagnózu – primárně je nutné zjistit, zda dochází pouze k poruše spínání, nebo je vybaven proudový chránič. Pokud je porucha na spínání, je pravděpodobně nutné provést pouze výměnu elektronických součástek, dochází-li ovšem k vybavení proudového chrániče, je závada pravděpodobně většího rozsahu. Důvodem tohoto problému může být výrazně zanesené topné těleso, které k ohřevu vyžaduje mnohem více energie a navyšuje tak odběr, nebo dochází k zatékání vody do rozvodů. V prvním případě je namístě kompletní revize bojleru a výměna topného tělesa, v tom druhém je lepší uvažovat nad výměnou celého bojleru, jelikož má pravděpodobně porušené těleso zásobníku.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.