Take a fresh look at your lifestyle.

Nehroubí

Lesnický pojem nehroubí - se týká především kulturního lesa, kde budou stromy (dřeviny) určeny k hospodářskému využití (Srovnej: chráněná území, národní parky apod.). Abychom pochopili, co je to nehroubí, měli bychom nejprve začít od…

Podnože jabloní

Pro podnože jabloní platí samozřejmě obecně informace, které jsme si řekli u jiných podnoží. Podnože dělíme na množené generativně a množené vegetativně. Generativní podnože J-TE-1 – Jabloň-Těchobuzice-1 – selekce z genotypů na…

Podnože třešní a višní

Třešně jsou v podmínkách Česka, Slovenska, Polska a většiny zemí Evropy přirozeným ovocem. Planá třešeň ptačka (ptáčnice) se vyskytuje přirozeně v určitých biotopech a dle nich můžeme odvodit i další nároky na prostředí. Podnože se…

Podnože meruněk

Tento článek pojednává o základních podnožích pro meruňky více méně pro Českou republiku. Podnož obecně je planý druh ovocné či okrasné dřeviny, na který se naštěpuje ušlechtilá odrůda či kultivar. Některé formy štěpování jsou velice…