Take a fresh look at your lifestyle.
Prohlížení kategorie

Zemědělství

Choroby krmné řepy

Zásadní výživovou hodnotu a nezastupitelnou úlohu v podobě krmiva má pro chov řady domácích zvířat krmná řepa. Kořenová zelenina, typická svým vnějším červeným zbarvením kořene, zeleným listovím a výživovým přínosem, se u nás běžně pěstuje…

Jetel inkarnát – pěstování

Jetel inkarnát či jetel nachový (Trifolium incarnatum) z čeledi bobovitých je původní v jižní a západní Evropě a v oblasti Středozemního moře. V současnosti se vyskytuje téměř po celé Evropě (kromě nejsevernějších oblastí). Druhotně je…

Druhy pícnin

Pícniny jsou důležitou složkou rostlinné výroby a ještě významněji podmiňují úspěšný rozvoj živočišné výroby. V nížinách jsou základem výroby objemových krmiv, v horských oblastech mají doplňkový charakter. Ve všech oblastech však mají…

Pěstování žita

Kulturní žito (žito seté - Secale cereale) patří mezi obilniny. Je mladší obilovinou než pšenice a ječmen. Do Evropy ho přinesli pravděpodobně Slované. Od nich se žito rozšířilo do Německa a severních zemí, kde patří, zejména na písčitých…

Amarant – pěstování

Amarant neboli laskavec (Amaranthus) je u nás znám především jako okrasná rostlina s nádhernými červenými květy. Je to květina našich babiček, která dnes opět zažívá renesanci. Svůj původ má amarant v tropickém pásmu Ameriky a Asie, kde…

Polní hnojiště

Polní hnojiště a skladování hospodářských hnojiv rozhoduje o účinnosti jejich využívání. Neexistuje nejlepší a nejhorší způsob manipulace s hospodářskými hnojivy. Každý způsob, ať už produkce chlévské mrvy, nebo kejdy s sebou přináší…

Senáž

O senáži se často mluví také jako o silážovaném senu. Z toho je zřejmé, že senáž je trochu jako seno a trochu jako siláž. Lépe řečeno, senáž je zajímavá varianta k senu a siláži. Tato forma objemového krmiva, tedy senáž, je vynikající…

Pěstování čiroku

O čirokovém koštěti slyšel asi každý. Jsou to ty hezké metly, které mají "slaměné vlasy" protkané většinou modro-červenou nití. Jsou to také ty metly, které se při nesprávném skladování (tedy těmi vlasy dolů) rychle zničí. I to je čirok -…

Pěstování máku

Mák, ta malá lahodná šedomodrá zrníčka, se získává z rostliny, nesoucí název mák setý (Papaver somniferum L.). Mé dětství bylo ještě z velké části ověnčené přirozenými produkty, které si lidé pěstovali vlastnoručně na zahradě nebo na poli…