Take a fresh look at your lifestyle.

Řez slivoní

Jste zklamaní, že i když slivoně každý rok pravidelně stříháte, dočkáte se vždy velmi slabé úrody – mnohdy dokonce žádné? Pokud 5 – 7 leté stromy švestek nerodí, určitě v řezu děláte zásadní chybu. Švestkový strom totiž nejprve musíte pochopit. Musíte vědět, jak dochází k přeměně listových pupenů na pupeny květní, tedy plodné. Pojďme si o tom, a o řezu slivoní vůbec, něco povědět.

Na jakém dřevě slivoně přinášejí plody?

Všechny letorosty, které v minulém roce od dubna na stromě vyrostly, nesou 95 – 100 % listových pupenů. Pokud je zkrátíte o 1/3 délky, nedojde k přeměně listových pupenů na květní, a i v příštím roce se po zkrácení opět vytvoří letorosty, které ponesou pouze listové pupeny. Pokud chcete, aby se z listových pupenů příští rok vytvořily pupeny květní, nesmíte délku letorostů zkrátit, ale z 3 – 4 rozvětvených letorostů musíte ponechat jen jeden, nejlépe nejspodnější, který  bude směřovat směrem ven z koruny. Právě ponechání celého letorostu vám zajistí, že v příštím roce se na tomto výhonku ze všech listových pupenů začne vytvářet krátký plodonosný obrost, čili budou se v příštím roce tvořit pupeny květní, které v dalším roce už přinesou plody.

Pokud nepochopíte tento přirozený vývoj tvorby plodů slivoní, úrody se nedočkáte. Nesprávným řezem násadu plodů slivoní každým rokem zlikvidujete a zkracováním výhonků budou navíc koruny stromů zbytečně houstnout.

Jak postupovat při řezu slivoní?

Před řezem si z větší vzdálenosti prohlédněte korunu stromu a až poté se rozhodněte, které kosterní větve je třeba odstranit, abyste získali nižší a světlý strom s novým plodným obrostem.

Pro švestky je nejvhodnější přirozený pěstební tvar s pyramidální nebo mírně otevřenou korunou.

Při řezu takových stromů

  • Odstraňte vždy vrchní rozvětvení těsně nad boční větví. Má směřovat směrem ven z koruny – tedy snažte se větve vést do mírně šikmé a vodorovné polohy.
  • Po odstranění nadbytečných kosterních větví se soustřeďte na odstraňování vnitřních, kolmo rostoucích vlků, abyste dosáhli vnitřní světlosti korun.
  • Snažte chránit krátké plodné dřevo, které přináší nejvíce plodů.

Řez slivoní po výsadbě

Už při výsadbě slivoní se snažte, aby zakoupené odrůdy byly naroubované na slabě rostoucí švestkové podnože, které se vysazují na vzdálenost 3 – 5 m. Při tomto způsobu pěstování je nejlepší na podzim nakoupit stromky, tzv. špičáky, které mají jen jeden svislý výhonek, který je třeba na jaře zkrátit na výšku 50 – 80 cm.

  • Po tomto zkrácení začnou na stromku vyrůstat letorosty, které je třeba od sebe vyvazovat na jednu a druhou stranu tak, aby jednotlivé větvičky byly od sebe vzdáleny 20 – 25 cm.
  • V dalších letech pěstování vždy na jaře zkrátíte jen střední výhon – asi 25 cm nad posledním do vodorovné polohy vyvázaným výhonkem. (Pokud tento střední výhonek nezkrátíte, budou se vám v jeho vrchní části vytvářet další větvičky. Mezi jednotlivými kosterními větvičkami vznikne velká mezera, která se velmi těžko zaplňuje dalším plodonosný dřevem.)
  • Všechny boční letorosty nikdy nezkracujte, jen hledejte na kosterních větvičkách vhodné boční výhonky, které řežte tak, aby všechny ponechané výhonky měly dostatek prostoru a světla.

Při tomto způsobu řezu slivoní vám bude již za 3 roky každý výhonek přinášet bohatou úrodu.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.