Take a fresh look at your lifestyle.

Minimální vzdálenost stavby od hranice pozemku

V praxi fungují dva legislativní předpisy, které upravují umístění stavby na pozemku. Jedná se o vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a o vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby. Oba tyto předpisy se dotýkají dané problematiky.

Pokud tedy plánujete koupit pozemek nebo na svém stávajícím pozemku děláte nějaké změny, určitě byste se měli podívat do zákona, jak budete moci stavbu na pozemek umístit. Je tomu totiž nutné přizpůsobit propozice domu, aby se nestalo, že se vám na pozemek nevejde a vy pak budete muset draze svůj projekt upravovat.

Jak správně umístit stavbu na pozemek

minimální vzdálenost stavbyV letech našich rodičů a prarodičů se touto problematikou nikdo nezabýval. U starších staveb tak můžete vidět, že jsou často postavené u hranice pozemku, případně se dvě stěny domů přímo dotýkají. Ačkoliv si třeba říkáte, že takové využití pozemku bylo mnohem efektivnější, než to současné, tak i dnešní doba má v tomto ohledu nepopiratelné výhody.

Například si nevidíte se sousedem z okna do okna, nebo s ním nemusíte řešit svou bortící se zeď. I dnes samozřejmě můžete koupit starší domy, které toto nemají vyřešené. Když ale budete stavět nový dům, bude pro vás tato problematika aktuální.

Vyhlášky upravují umístění stavby na pozemku z několika pohledů. Jde o hledisko hygienické, architektonické, urbanistické, bezpečnostní i požární. Vyhlášky řeší odstup stavby od hranice se sousedním pozemkem, mezi dvěma stavbami nebo i od veřejné komunikace. Obec dále vydává vlastní regulativy, kde může být tato problematika ještě více upravena a tedy i upřesněna.

Vzdálenost stavby od sousedního domu a pozemku

Mezi jednotlivými domy by měla být mezera alespoň 7 metrů. Od okraje pozemku však můžete začít stavět ve vzdálenosti 2 metry. Záleží zde hodně na posouzení konkrétní situace stavebním úřadem. Pokud máte hned vedle u plotu sousední dům, úřad vám 2 metry pravděpodobně nepovolí. Dnes se u novostaveb počítá s tím, že si sousedé mezi sebe těchto 7 metrů rozdělí a každý z nich tak bude mít stavbu 3,5 metru od hranice pozemku.

Výjimečně, pokud se jedná o stísněné prostory, může úřad odstupovou vzdálenost snížit na 4 metry, takže pak na každého souseda připadají pouze 2 metry od hranice pozemku. Je tedy jasné, že vaše budova nesmí nijak v žádném případě zasahovat na sousední pozemek. Výjimku mají pouze řadové domy, kde se samozřejmě na vzdálenost mezi jednotlivými budovami nehraje, protože jsou postavené v těsné blízkosti vedle sebe.

Vzdálenost od veřejné komunikace

Od veřejné komunikace by vaše stavba měla být vzdálena 3 metry. Obec tuto hodnotu může ještě upravit regulativem.

Jak je to se stromy v zahradě a se živým plotem

Není pravda, že živý plot se může nacházet v těsné blízkosti oplocení. Jestliže si plánujete vysadit na zahradu stromy, které jsou vyšší než 3 metry, musíte je mít alespoň 3 metry od plotu, který se nachází na hranici pozemku. Pro stromy nižší se jedná o vzdálenost 1,5 metru.

Diskuze, komentuj

Stačí vyplnit jen jméno. Email nemusíte zadávat.