Take a fresh look at your lifestyle.
Prohlížení kategorie

Dům

Jak udělat betonový potěr

Betonový neboli též cementový potěr či cementovaná mazanina se využívá například jako podklad pro podlahovou krytinu nebo ho lze využít též jako finální vrstvu - například do sklepa, garáže, dílny a dalších prostor, kde chceme ušetřit a…

Jak vyčistit demižon

Demižony se dnes běžně využívají ke skladování vína. Ať už podnikáte a vyrábíte víno ve velkém, nebo máte malou vinici a snažíte se o přípravu vlastního vína z vinné révy (nebo i z jiného ovoce), potřebujete hotový produkt dobře uskladnit.…

Minimální vzdálenost stavby od hranice pozemku

V praxi fungují dva legislativní předpisy, které upravují umístění stavby na pozemku. Jedná se o vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a o vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby. Oba tyto…

Demoliční výměr

Chystáte se přestavovat dům a setkali jste se pojmem "demoliční výměr"? Nevíte, co si pod ním představit? Demoliční výměr je vlastně povolení k odstranění stavby, které vydává stavební úřad. Řízení o vydání výměru probíhá velmi podobě jako…

Hurdiskový strop

Stavíte si vlastní dům a doslechli jste se o výhodnosti hurdiskového stropu? V aktuálním článku se na tuto stropní konstrukci podrobně zaměříme, seznámíme vás s jejími přednostmi a nezapomeneme samozřejmě zmínit i nedostatky. Stropy se dnes…

Zrušení darovací smlouvy

Darovali jste někomu movitý či nemovitý majetek a teď jste si z nějakého důvodu svůj dar rozmysleli? Darovací smlouvu můžete za specifických podmínek samozřejmě zrušit či od ní odstoupit. Neznamená to tedy, že pokud ji jednou podepíšete a…

Kolik je 1 hektar

Hektar je měrná jednotka, která vyjadřuje plošný obsah. Využívá se pro ni zkratka ha. Nejčastěji se s touto jednotkou můžete setkat při vyjadřování plochy zemědělské půdy nebo stavebních parcel. Pracuje se s ní tedy v zemědělství, v…

Co je změna výměr obnovou operátu

Změna výměr obnovou operátu je spojení, se kterým se můžete setkat ve výpisu z katastru nemovitostí. V posledních letech tuto oblast postihly výrazné společenské i legislativní změny. Konkrétně změna výměr obnovou operátu znamená vyhotovení…

Cvičení, cviky na trampolíně

Trampolína nabízí zábavu dětem i dospělým. Především během léta je příjemným rozptýlením a způsobem, jak strávit venku ještě o něco více aktivního času. Věděli jste, že na trampolíně se dá i cvičit? Trampolína vám pomůže zhubnout přebytečná…

Jak zabudovat gajgr

Gajgr je užitečným pomocníkem ke každému rodinnému domu. Jedná se o kanalizační vpusť, do které vede okapová roura ze střechy. Pokud uvažujete nad koupí nového gajgru, můžete vybírat ze dvou nejběžnějších typů. První typ využívá vodní…